ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO CÁO

Tìm kiếm:
Stt Tên Báo cáo Người trình bày Phiên Ngày Kênh Lưu vào Lịch
1Đón tiếp đại biểu   Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai 07:00-07:45
Sáng ngày 19.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai
2Cắt băng khai trương, triển lãm.   Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai 07:45-08:00
Sáng ngày 19.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai
3Văn nghệ chào mừng   Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai 08:00-08:15
Sáng ngày 19.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai
4Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu TS. Đỗ Văn Thành Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai 08:15-08:25
Sáng ngày 19.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai
5Phát biểu khai mạc và báo cáo tóm tắt lịch sử 110 năm thành lâp Bệnh viện Bạch Mai. PGS.TS. Đào Xuân Cơ Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai 08:25-08:40
Sáng ngày 19.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai
6Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai 08:40-09:00
Sáng ngày 19.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai
7Trao tặng Danh hiệu Thi đua, Khen thưởng cho các tập thể cá nhân.   Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai 09:00-09:15
Sáng ngày 19.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai
8Trao giải thưởng cho các tập thể đạt giải tại Hội diễn Văn nghệ Niềm tin chiến thắng kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện   Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai 09:15 – 09:25
Sáng ngày 19.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai
9Điều trị bệnh nhân COVID-19 từ kinh nghiệm chống dịch tại Úc GS.TS. Greg Fox Phiên toàn thể: HỘI THẢO QUỐC TẾ COVID-19 09:30-10:00
Sáng ngày 19.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai
1032.4. Kết quả ứng dụng kỹ thuật PCR đa mồi trong chẩn đoán các căn nguyên gây Viêm màng não tại Bệnh viện Bạch Mai ThS.BS. Phạm Thanh Nga Chuyên đề 32: Cận lâm sàng 11:30-12:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 6
11Vinh danh nhà khoa học trẻ tiêu biểu đạt Giải tại Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành Y năm 2021   Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai 09:25-09:30
Sáng ngày 19.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai
12Cập nhật về chẩn đoán và điều trị SARS-CoV-2 GS.TS. Nguyễn Gia Bình Phiên toàn thể: HỘI THẢO QUỐC TẾ COVID-19 10:00-10:30
Sáng ngày 19.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai
13Kinh nghiệm tổ chức bệnh viện điều trị COVID 19 trong điều kiện thảm hoạ và hướng tới sống chung với COVID 19 TS.BS. Đỗ Ngọc Sơn Phiên toàn thể: HỘI THẢO QUỐC TẾ COVID-19 10:30-11:00
Sáng ngày 19.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai
14Kiểm soát thành công đại dịch Covid 19, bài học kinh nghiệm từ Nhật Bản PGS.TS. Toshie Manabe Phiên toàn thể: HỘI THẢO QUỐC TẾ COVID-19 11:00-11:30
Sáng ngày 19.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai
15Chiến lược giải quyết một biến thể mới B.1.1.529 - Omicron TS.BS. Thomas Kesteman Phiên toàn thể: HỘI THẢO QUỐC TẾ COVID-19 11:30–12:00
Sáng ngày 19.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai
16Giới thiệu công ty AstraZeneca  Công Ty Astrazeneca Phiên toàn thể: HỘI THẢO QUỐC TẾ COVID-19 12:00-12:10
Sáng ngày 19.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai
17Thảo luận   Phiên toàn thể: HỘI THẢO QUỐC TẾ COVID-19 12:10-12:20
Sáng ngày 19.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai
18Kết luận   Phiên toàn thể: HỘI THẢO QUỐC TẾ COVID-19 12:20-12:30
Sáng ngày 19.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai
19Kỷ nguyên ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chuyên ngành tim mạch GS.TS. Nguyễn Lân Việt Phiên toàn thể ngày thứ 1 09:30-10:00
Sáng ngày 18.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11
20Các xu hướng công nghệ Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong Y tế GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy Phiên toàn thể ngày thứ 1 10:00-10:30
Sáng ngày 18.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11
21Quản trị tinh gọn Bệnh viện-Hành trình thay đổi từ nhận thức tới hành động-Chia sẻ bài học và kinh nghiệm thành công ThS.BS. Vũ Hồng Dân Phiên toàn thể ngày thứ 1 10:30-11:00
Sáng ngày 18.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11
22Mô hình quản lý khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y dược Hồ Chí Minh PGS.TS. Nguyễn Hoàng Bắc Phiên toàn thể ngày thứ 1 11:00-11:30
Sáng ngày 18.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11
23Thực trạng nhiễm khuẩn ở bệnh nhân COVID-19 nằm viện-Chúng ta cần làm gì để thay đổi? TS.BS. Trương Anh Thư Phiên toàn thể ngày thứ 1 11:30-12:00
Sáng ngày 18.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11
24Tối ưu điều trị HFrEF từ nội viện nhằm giảm thiểu kết cục bất lợi cho bệnh nhân (Được tài trợ bởi Công ty TNHH Novartis) ThS.BS. Viên Hoàng Long Phiên toàn thể ngày thứ 1 12:00-12:10
Sáng ngày 18.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11
25Thảo luận   Phiên toàn thể ngày thứ 1 12:10-12:20
Sáng ngày 18.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11
26Kết luận   Phiên toàn thể ngày thứ 1 12:20-12:30
Sáng ngày 18.12.2021
Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11
27Cập nhật quản lý viêm gan B &C 2020 và chiến lược điều trị hội chứng ruột kích thích   Hội thảo Vệ tinh 05 Menarini 12:00-13:30
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 5
28Phát biểu khai mạc.   Hội thảo Vệ tinh 05 Menarini 12:15-12:20
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 5
291.1. Lâm sàng và điều trị dị dạng tĩnh mạch TS.BS. Vũ Trung Trực Chuyên đề 1: Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ 13:30-14:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 1
30Chiến lược điều trị lâu dài IBS. TS.BS. Nguyễn Công Long Hội thảo Vệ tinh 05 Menarini 12:20-12:40
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 5
311.2. Tạo hình khuyết lớn vùng mũi bằng vạt mỏng đùi trước ngoài tự do dạng chùm TS.BS. Phạm Thị Việt Dung Chuyên đề 1: Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ 14:00-14:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 1
32Cập nhật quản lý viêm gan B & C 2020 PGS.TS. Đỗ Duy Cường Hội thảo Vệ tinh 05 Menarini 12:40-13:00
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 5
331.3. Các Kỹ thuật tạo hình trong phẫu thuật bàn tay ThS.BSNT. Vũ Hồng Chiến Chuyên đề 1: Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ 14:00-14:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 1
34Thảo luận & Tổng kết.   Hội thảo Vệ tinh 05 Menarini 13:00-13:15
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 5
35Báo cáo Nhà tài trợ 1.1   Chuyên đề 1: Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ 15:00-15:10
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 1
36Đánh giá Yếu tố nguy cơ tim mạch: Chìa khóa giải quyết gánh nặng bệnh lý tim mạch   Hội thảo Vệ tinh 04 AstraZeneca 12:30-13:30
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 4
372.1. Đánh giá hiệu quả và độc tính của các phác đồ điều kiện hóa diệt tủy trước ghép ở bệnh nhân bạch cầu cấp dòng tủy tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học. BSCKII. Nguyễn Hạnh Thư Chuyên đề 2: Sinh học phân tử-Tế bào gốc-Gen trị liệu 13:30-14:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 2
38Phát biểu khai mạc. GS.TS. Đặng Vạn Phước Hội thảo Vệ tinh 04 AstraZeneca 12:30-12:35
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 4
392.2. Ứng dụng của sinh học phân tử trong bệnh ung thư PGS.TS. Phạm Cẩm Phương Chuyên đề 2: Sinh học phân tử-Tế bào gốc-Gen trị liệu 14:00-14:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 2
40Đánh giá Yếu tố nguy cơ tim mạch: Phòng bệnh hơn chữa bệnh ThS.BS. Nguyễn Hữu Tuấn Hội thảo Vệ tinh 04 AstraZeneca 12:35 -12:55
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 4
412.3. Vai trò gen BRCA trong bệnh ung thư TS.BS. Nguyễn Thuận Lợi Chuyên đề 2: Sinh học phân tử-Tế bào gốc-Gen trị liệu 14:30-15:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 2
42Dự phòng Biến cố Tim mạch – Thận: Hãy hành động trước khi quá muộn TS.BS. Nguyễn Thu Hiền Hội thảo Vệ tinh 04 AstraZeneca 12:55 - 13:15
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 4
43Báo cáo Nhà tài trợ 2.1 (AstraZeneca) IMFINZI (durvalumab) – bước tiến mới trong điều trị Ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III không phẫu thuật. DS. Phạm Văn Qúy Chuyên đề 2: Sinh học phân tử-Tế bào gốc-Gen trị liệu 15:00-15:10
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 2
44Tổng kết GS.TS. Đặng Vạn Phước Hội thảo Vệ tinh 04 AstraZeneca 13:15 - 13:30
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 4
45Báo cáo Nhà tài trợ 2.2 (Roche) Hiệu quả điều trị và lợi ích kinh tế của trastuzumab tiêm dưới da DSCK II. Vũ Đình Tiến Chuyên đề 2: Sinh học phân tử-Tế bào gốc-Gen trị liệu 15:10-15:20
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 2
463.1. Can thiệp nội mạch trong phình mạch não vỡ PGS.TS. Vũ Đăng Lưu Chuyên đề 3: Đột quỵ não 13:30-14:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 3
473.2. Phẫu thuật phình mạch não vỡ ThS.BS. Phan Văn Thành Công Chuyên đề 3: Đột quỵ não 14:00-14:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 3
48Cập nhật bằng chứng mới của SGLT2i & kinh nghiệm sử dụng chẹn beta trong thực hành lâm sàng   Hội thảo Vệ tinh 06 AstraZeneca 12:30 - 13:30
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 6
493.3. Chiến lược điều trị trong phình mạch não vỡ GS.TS. Laurent Pierot Chuyên đề 3: Đột quỵ não 14:30-15:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 3
50Phát biểu khai mạc. PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng Hội thảo Vệ tinh 06 AstraZeneca 12: 30 - 12:35
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 6
51Báo cáo Nhà tài trợ 3.1 (AstraZeneca) Hành trình quản lý toàn diện bệnh nhân tim mạch chuyển hó DS. Bùi Thị Thu Quỳnh Chuyên đề 3: Đột quỵ não 15:10-15:20
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 3
52Giảm tử vong & triệu chứng cho BN HFrEF Vai trò của SGLT2i ThS.BS. Văn Đức Hạnh Hội thảo Vệ tinh 06 AstraZeneca 12:35 -12:55
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 6
53Báo cáo Nhà tài trợ 3.2 (Boehringer Ingelheim) Vai trò của thuốc ức chế DPP4 trên bệnh nhân Châu Á. PGS.TS. Vũ Bích Nga Chuyên đề 3: Đột quỵ não 15:10-15:20
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 3
54Chẹn beta – Những câu hỏi thường gặp trong thực hành lâm TS.BS. Phạm Minh Tuấn Hội thảo Vệ tinh 06 AstraZeneca 12:55 - 13:15
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 6
554.1. Những điểm mới trong tim mạch can thiệp . PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng Chuyên đề 4: Tim mạch 13:30-13:50
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 4
56Thảo luận & Tổng kết, PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng Hội thảo Vệ tinh 06 AstraZeneca 13:15 - 13:30
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 6
574.2. Những điểm mới trong tim mạch dự phòng PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang Chuyên đề 4: Tim mạch 13:50-14:10
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 4
58Hội thảo vệ tinh:TRÌNH TỰ ĐIỀU TRỊ TỐI ƯU UNG THƯ PHỔI KTBN VỚI EGFR TKIs TRÊN BỆNH NHÂN CHÂU Á .   Hội thảo Vệ tinh 16 Boehringer Ingelheim 12:15-13:15
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 7
594.3. Hướng tới quản lý toàn diện bệnh nhân suy tim: Kết quả bước đầu và nhìn về tương lai. TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài Chuyên đề 4: Tim mạch 14:10-14:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 4
60HỎI XOÁY ĐÁP XOAY” Thuốc ức chế SGLT-2 trong thực hành lâm sàng.   Hội thảo Vệ tinh 08 Boehringer Ingelheim 12:30-13:30
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 8
61Phát biểu khai mạc. PGS.TS. Phạm Cẩm Phương Hội thảo Vệ tinh 16 Boehringer Ingelheim 12:15-12:20
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 8
624.4. Những điểm mới trong điều trị triệt đốt rung nhĩ. TS.BS. Phạm Trần Linh Chuyên đề 4: Tim mạch 14:30-14:50
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 4
63“ Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị viêm cột sống dinh khớp” PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng Hội thảo Vệ tinh 13 Novartis 12:15-13:15
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 5
64Chiến lược điều trị tuần tự với EGFR TKI: Khởi trị với TKI thế hệ 1 hay thế hệ 2? TS.BS. Phạm Văn Thái Hội thảo Vệ tinh 16 Boehringer Ingelheim 12:20-12:40
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 8
65Báo cáo Nhà tài trợ 4.1 (Novartis) Điều trị Tích cực sớm Tăng huyết áp: Khi nào cần phối hợp 3 thuốc? ThS.BS. Phạm Nhật Minh Chuyên đề 4: Tim mạch 15:00-15:10
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 4
66Bài 1: Tiếp cận chẩn đoán sớm viêm khớp cột sống từ tuyến cơ sở: Vai trò của bác sĩ đa khoa TS.BS. Nguyễn Thị Phương Thủy Hội thảo Vệ tinh 13 Novartis 12:15-13:15
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 5
67Ca lâm sàng điều trị tuần tự afatinib-osimertinib ThS.BS. Nguyễn Thế Thu Hội thảo Vệ tinh 16 Boehringer Ingelheim 12:40-12:55
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 8
68Báo cáo Nhà tài trợ 4.2 (Medtronic) Điều trị bệnh rung nhĩ kịch phát bằng phương pháp triệt đốt áp lạnh Cryo. TS.BS. Trần Song Giang Chuyên đề 4: Tim mạch 15:10-15:20
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 4
69Bài 2: Điều trị sớm nhắm mục tiêu Viêm khớp cột sống: vai trò của thuốc sinh học. TS.BS. Lê Thị Liễu Hội thảo Vệ tinh 13 Novartis 12:15-13:15
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 5
70Thảo luận   Hội thảo Vệ tinh 16 Boehringer Ingelheim 12:55-13:10
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 8
715.1. Cắt tách dưới niêm mạc (ESD) điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm. TS.BS. Nguyễn Công Long Chuyên đề 5: Tiêu hóa - Gan mật 13:30-14:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 5
72Đúc kết – Bế mạc PGS.TS. Phạm Cẩm Phương Hội thảo Vệ tinh 16 Boehringer Ingelheim 13:10-13:15
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 8
735.2. Nghiên cứu ứng dụng nội soi ruột non bóng kép trong chẩn đoán bệnh lý ruột non ThS.BS. Nguyễn Hoài Nam Chuyên đề 5: Tiêu hóa - Gan mật 14:00-14:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 5
74Phát biểu khai mạc. TS.BS. Phan Đình Phong Hội thảo Vệ tinh 08 Boehringer Ingelheim 12:30 - 12:35
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 8
755.3. Áp dụng phân tầng nguy cơ ung thư dạ dày ThS.BS. Đào Trần Tiến Chuyên đề 5: Tiêu hóa - Gan mật 14:30-15:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 5
76Vai trò của SGLT-2i ở BN suy tim ThS.BS. Nguyễn Anh Quân Hội thảo Vệ tinh 08 Boehringer Ingelheim 12:35 - 12:50
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 8
77Báo cáo Nhà tài trợ 5.1 (Medtronic) Những tiến bộ mới nhất trong điều trị bệnh lí tĩnh mạch chi dưới BS. Nguyễn Tuấn Hải Chuyên đề 5: Tiêu hóa - Gan mật 15:00-15:10
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 5
78Sử dụng SGLT2i trong điều trị BN ĐTĐ: Chia sẻ từ chuyên gia Nội Tiết BS. Phạm Thu Hà Hội thảo Vệ tinh 08 Boehringer Ingelheim 12:50 - 13:05
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 8
795.4. Kết quả bước đầu điều trị bệnh co thắt tâm vị bằng phương pháp cắt cơ thắt thực quản dưới qua nội soi (Peoralendoscopicmyotomy-POEM) ThS.BS. Trần Tuấn Việt Chuyên đề 5: Tiêu hóa - Gan mật 15:10-15:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 5
80Thảo luận   Hội thảo Vệ tinh 08 Boehringer Ingelheim 13:05 - 13:25
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 8
816.1. Phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh tuyến giáp TS.BS. Phan Hoàng Hiệp Chuyên đề 6: Bệnh Nội tiết - Chuyển hóa 13:30-14:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 6
82Tổng kết TS.BS. Phan Đình Phong Hội thảo Vệ tinh 08 Boehringer Ingelheim 13:25 - 13:30
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 8
836.2. Khảo sát một số bệnh lý tuyến giáp thường gặp ở phụ nữ mang thai tại Bệnh viện Bạch Mai ThS.BS. Bùi Phương Thảo Chuyên đề 6: Bệnh Nội tiết - Chuyển hóa 14:00-14:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 6
846.3. Theo dõi đường huyết liên tục và Insulin Pump - Chân trời mới của các bệnh nhân đái tháo đường TS.BS. Nguyễn Quang Bảy Chuyên đề 6: Bệnh Nội tiết - Chuyển hóa 14:30-15:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 6
85Báo cáo Nhà tài trợ 6.1 (AstraZeneca) Forxiga – Một mũi tên trúng nhiều đích cho bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2. DS. Huỳnh Đức Thanh Phong Chuyên đề 6: Bệnh Nội tiết - Chuyển hóa 15:00-15:10
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 6
86Báo cáo Nhà tài trợ 6.2 (Sanofi) Toujeo – Insulin nền thế hệ mới. BS. Nguyễn Mạnh Mạnh Chuyên đề 6: Bệnh Nội tiết - Chuyển hóa 15:10-15:20
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 6
877.1. Vai trò của chăm sóc sức khoẻ tích hợp trong quản lý các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương PGS.TS. Đỗ Duy Cường Chuyên đề 7: Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới 13:30-14:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 7
887.2 Đồng nhiễm nấm Candida ở bệnh nhân COVID-19 TS.BS. Lê Quốc Hùng Chuyên đề 7: Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới 14:00-14:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 7
897.3. Chăm sóc và điều trị COVID-19: Kinh nghiệm từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. BSCKII. Nguyễn Trung Cấp Chuyên đề 7: Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới 14:30-15:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 7
90Báo cáo Nhà tài trợ 7.1 (MSD) Cancidas  – Lựa chọn phù hợp trong điều trị nhiễm nấm xâm lấn. DS. Đoàn Bảo Huy Chuyên đề 7: Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới 15:00-15:10
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 7
918.1. Chết não và ghép gan từ người hiến chết não BS. Đặng Kim Khuê Chuyên đề 8: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức 13:30-14:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 8
92RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH TỪ KHUYẾN CÁO ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG TRONG QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG   Hội thảo Vệ tinh 03 Sanofi 12:30-13:30
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 3
938.2. Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình và Cột sống: hiện tại và tương lai BS. Hà Đức Cường Chuyên đề 8: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức 14:00-14:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 8
94Phát biểu khai mạc. PGS.TS. Tạ Mạnh Cường Hội thảo Vệ tinh 03 Sanofi 12:30 - 12:35
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 3
958.3. Tổng quan về tăng cường phục hồi sau phẫu thuật (ERAS) TS.BS. Nguyễn Toàn Thắng Chuyên đề 8: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức 14:30-15:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 8
96Cập nhật các khuyến cáo mới về điều trị tăng huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2: từ ESC đến ADA 2021 TS.BS. Nguyễn Thị Hồng Vân Hội thảo Vệ tinh 03 Sanofi 12:35 - 12:50
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 3
97Báo cáo Nhà tài trợ 8.1.   Chuyên đề 8: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức 15:00-15:10
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 8
98Thực hành lâm sàng bảo vệ thận cho bệnh nhân tăng huyết áp – đái tháo đường: Lựa chọn đúng và đủ ngay từ khi khởi trị. TS.BS. Nguyễn Mai Ngọc Hội thảo Vệ tinh 03 Sanofi 12:50 - 13:05
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 3
999.1 Công tác CĐT trong chống dịch COVID-19 TS. Cao Hưng Thái Chuyên đề 9: Đào tạo – Chỉ đạo tuyến - KCBTX 13:30-14:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 9
100Ca lâm sàng trong điều trị tăng huyết áp có bệnh thận mạn do đái tháo đường. ThS.BS. Trịnh Ngọc Anh Hội thảo Vệ tinh 03 Sanofi 13:05 - 13:15
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 3
1019.2 Kết quả 10 năm triển khai công tác Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai và và định hướng phát triển 10 năm tới. ThS. Vũ Văn Nhân Chuyên đề 9: Đào tạo – Chỉ đạo tuyến - KCBTX 14:00-14:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 9
102Thảo luận   Hội thảo Vệ tinh 03 Sanofi 13:15- 13:25
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 3
1039.3 Kết quả triển khai đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Việt Đức. TS. Lê Việt Khánh Chuyên đề 9: Đào tạo – Chỉ đạo tuyến - KCBTX 14:30-15:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 9
104Tổng kết. PGS.TS. Tạ Mạnh Cường Hội thảo Vệ tinh 03 Sanofi 13:25-13:30
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 3
1059.4 Kết quả triển khai chương trình hợp tác hỗ trợ toàn diện về y tế giữa Bệnh viện Bạch Mai và UBND tỉnh Yên Bái. TS. Trần Thị Lan Anh Chuyên đề 9: Đào tạo – Chỉ đạo tuyến - KCBTX 15:00-15:10
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 9
1069.5. Ứng dụng công nghệ Thực tế tăng cường (AR) trong chăm sóc sức khỏe lâm sàng TS. Tonny Barnett Chuyên đề 9: Đào tạo – Chỉ đạo tuyến - KCBTX 15:10-15:20
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 9
107QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG ĐƯỜNG TIỂU DƯỚI LẤY BỆNH NHÂN LÀM TRUNG TÂM   Hội thảo Vệ tinh 02 Sanofi 12:30 - 13:30
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 2
1089.6 Kết quả bước đầu sau 2 năm triển khai Đề án KCB từ xa Bệnh viện Bạch Mai. TS. Hoàng Việt Anh Chuyên đề 9: Đào tạo – Chỉ đạo tuyến - KCBTX 15:30-16:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 9
109Phát biểu khai mạc. TS.BS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Hội thảo Vệ tinh 02 Sanofi 12:30 - 12:35
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 2
11010.1. Vai trò kĩ thuật giãn da trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ GS.TS. Trần Thiết Sơn Chuyên đề 10: Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ 15:30-16:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 1
11110.2. Tạo hình khuyết đầu mũi sử dụng vạt da sụn vành tai tự do ThS.BS. Tạ Thị Hồng Thúy Chuyên đề 10: Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ 16:00-16:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 1
112Cá thể hóa điều trị LUTS/BPH theo guideline EAU 2021 TS.BS. Trần Quốc Hòa Hội thảo Vệ tinh 02 Sanofi 12:35 - 12:55
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 2
11310.3. Phẫu thuật Tạo hình điều trị tổn khuyết sau cắt bỏ khối ung thư da vùng đầu mặt cổ TS.BS. Dương Mạnh Chiến Chuyên đề 10: Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ 16:30-17:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 1
114Lựa chọn kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu mắc phải tại cộng đồng ThS.BS. Nguyễn Quốc Thái Hội thảo Vệ tinh 02 Sanofi 12:55 - 13:15
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 2
115Thảo luận TS.BS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Hội thảo Vệ tinh 02 Sanofi 13:15 - 13:25
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 2
11611.1. Vai trò tế bào gốc: nhìn từ trận chiến của FDA và đại dịch COVID-19 TS.BS. Nguyễn Đức Thái Chuyên đề 11: Sinh học phân tử - Tế bào gốc - Gen trị liệu 15:30-16:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 2
117Tổng kết TS.BS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Hội thảo Vệ tinh 02 Sanofi 13:25 - 13:30
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 2
118Báo cáo nhà tài trợ 2.3 ( Novartis ) Giới thiệu sản phẩm Lucentis bệnh lý phù hoàng điểm do Đái tháo đường.  Công Ty Novartis Chuyên đề 11: Sinh học phân tử - Tế bào gốc - Gen trị liệu 16:00-16:10
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 2
11912.1. Cập nhật chẩn đoán hình ảnh đột quỵ não cấp ThS.BS. Nguyễn Quang Anh Chuyên đề 12: Đột quỵ não 15:30-15:50
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 3
12011.2 Kết quả ghép tế bào gốc tạo máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ 06/2006- 11/2020 BSCKII. Võ Thị Thanh Bình Chuyên đề 11: Sinh học phân tử - Tế bào gốc - Gen trị liệu 16:10-16:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 2
121Kiểm soát tích cực sớm THA - Ứng dụng từ ESC 2021 TS.BS. Đồng Văn Thành Hội thảo Vệ tinh 01 Novartis 12:30-13:30
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 1
12211.3. Chẩn đoán phân tử bệnh lý hiếm muộn nam giới BS. Nguyễn Ngọc Dũng Chuyên đề 11: Sinh học phân tử - Tế bào gốc - Gen trị liệu 16:30-17:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 2
12312.2. Cập nhật điều trị tái tưới máu trong đột quỵ thiếu máu não cấp TS.BS. Đào Việt Phương Chuyên đề 12: Đột quỵ não 15:50-16:10
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 3
124Điều trị tích cực, sớm Đái tháo đường type 2: Hành động sớm cho hiệu quả lâu dài. PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền Hội thảo Vệ tinh 01 Novartis 12:30-13:30
Sáng ngày 18.12.2021
Studio 1
12512.3. Cập nhật lấy huyết khối cơ học trong cấp cứu bệnh nhân nhồi máu não nhánh lớn PGS.TS. Lê Văn Trường Chuyên đề 12: Đột quỵ não 16:10-16:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 3
12612.4. Cơ hội nào cho lấy huyết khối cơ học trực tiếp trong nhồi máu não do tắc động mạch lớn . PGS.TS. Mai Duy Tôn Chuyên đề 12: Đột quỵ não 16:30-16:50
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 3
12712.5. Dự phòng đột quỵ trên bệnh nhân rung nhĩ có tiền căn đột quỵ. PGS.TS. Nguyễn Huy Thắng Chuyên đề 12: Đột quỵ não 16:50-17:10
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 3
12812.6. Cập nhật điều trị dự phòng thứ phát đột quỵ thiếu máu não TS.BS. Võ Hồng Khôi Chuyên đề 12: Đột quỵ não 17:10-17:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 3
129LỌC MÁU NGOÀI CƠ THỂ TRÊN BỆNH NHÂN COVID 19   Hội thảo Vệ tinh 12 Baxter 12:15-13:15
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 4
13013.1. Một số điểm mới trong điều trị suy tim cấp. TS.BS. Phạm Minh Tuấn Chuyên đề 13: Tim mạch 15:30-15:50
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 4
131Phát biểu khai mạc. PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn Hội thảo Vệ tinh 12 Baxter 12:30 - 12:35
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 4
13213.2. Kỷ nguyên mới cho thay van ĐMC qua đường ống thông. TS.BS. Đinh Huỳnh Linh Chuyên đề 13: Tim mạch 15:50-16:10
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 4
133Lọc máu hấp phụ trên bệnh nhân Covid 19 TS.BS. Lê Thị Diễm Tuyết Hội thảo Vệ tinh 12 Baxter 12:35-12:55
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 4
13413.3 Xu thế ít xâm lấn trong phẫu thuật bệnh lý van tim và tim bẩm sinh ThS.BS. Phạm Quốc Đạt Chuyên đề 13: Tim mạch 16:10-16:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 4
135Chia sẻ kinh nghiệm lọc máu liên tục trên bệnh nhân Covid 19 tại BV Nhiệt đới TW. TS.BS. Đồng Phú Khiêm Hội thảo Vệ tinh 12 Baxter 12:55-13:15
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 4
13613.4. Kỹ thuật can thiệp nội mạch trong điều trị các bệnh lý ĐMC phức tạp . ThS.BS. Lê Xuân Thận Chuyên đề 13: Tim mạch 16:30-16:50
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 4
137Thảo luận   Hội thảo Vệ tinh 12 Baxter 13:15-13:25
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 4
13813.5. Ứng dụng của tế bào gốc trong điều trị các bệnh tim mạch. ThS.BS. Phan Tuấn Đạt Chuyên đề 13: Tim mạch 16:50-17:10
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 4
139Tổng kết PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn Hội thảo Vệ tinh 12 Baxter 13:25 - 13:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 4
14014.1. Cắt lớp vi tính hai mức năng lượng trong tiên lượng chảy máu não trong điều trị nhồi máu não cấp bằng lấy huyết khối cơ học GS.TS. Phạm Minh Thông Chuyên đề 14: Điện quang - Y học hạt nhân và Ung bướu 15:30-16:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 5
14114.2. Ứng dụng một số tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư GS.TS. Mai Trọng Khoa Chuyên đề 14: Điện quang - Y học hạt nhân và Ung bướu 16:00-16:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 5
14214.3. Cập nhật Siêu âm 3D trong chẩn đoán các khối u tuyến vú PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng Chuyên đề 14: Điện quang - Y học hạt nhân và Ung bướu 16:30-17:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 5
14314.4. Cập nhật một số hướng dẫn can thiệp nội mạch điều trị ung thư biểu mô tế bào gan TS.BS. Lê Văn Khảng Chuyên đề 14: Điện quang - Y học hạt nhân và Ung bướu 17:00-17:25
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 5
14415.1. Tổng kết hoạt động dược lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai: 2 năm nhìn lại PGS.TS. Nguyễn Quỳnh Hoa Chuyên đề 15: Dược lâm sàng 15:30-16:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 6
14515.2. Hiệu chỉnh liều vancomycin dựa trên giám sát nồng độ thuốc ở bệnh nhân lọc máu liên tục ThS.BS. Đỗ Thị Hồng Gấm Chuyên đề 15: Dược lâm sàng 16:00-16:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 6
14615.3. Triển khai chương trình kháng sinh dự phòng, kinh nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh Chuyên đề 15: Dược lâm sàng 16:30-17:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 6
14715.4. Xây dựng và phát triển phần mềm hỗ trợ kê đơn thuốc tại Bệnh viện Bạch Mai DS. Lê Thị Hoàng Hà Chuyên đề 15: Dược lâm sàng 17:00-17:25
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 6
14816.1. Rickettsiaceae: Quá khứ - Hiện tại và Tương lai BS. Lê Thị Hội Chuyên đề 16: Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới 15:30-16:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 7
14916.2. Ứng dụng các kỹ thuật không nuôi cấy trong phát hiện dấu vết vi sinh vật gây nhiễm khuẩn huyết TS.BS. Ngô Tất Trung Chuyên đề 16: Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới 16:00-16:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 7
150Giám sát và kiểm soát chủ động vi khuẩn đường ruột kháng Carbapenem tại Việt Nam. PGS.TS. Mattias Larsson Chuyên đề 16: Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới 16:30-17:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 7
15117.1. Vai trò khoảng sáng sau gáy trong thời đại sàng lọc trước sinh không xâm lấn ThS.BS. Nguyễn Cảnh Chương Chuyên đề 17: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức 15:30-16:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 8
15217.2. Cập nhật các kỹ thuật trong hỗ trợ sinh sản: ứng dụng và triển vọng. TS.BS. Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên đề 17: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức 16:00-16:30
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 8
15317.3. Phẫu thuật tim hở nội soi toàn bộ không có rô bốt: những kinh nghiệm đầu tiên tại Việt Nam và triển vọng TS.BS. Nguyễn Công Hựu Chuyên đề 17: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức 16:30-17:00
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 8
15417.4. Những tiến bộ trong phẫu thuật điều trị ung thư phổi. ThS.BS. Ngô Gia Khánh Chuyên đề 17: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức 17:00-17:25
Chiều ngày 18.12.2021
Studio 8
15518.1. Báo cáo kết quả ghép thận tại Bệnh viện Bạch Mai PGS.TS. Đặng Thị Việt Hà Chuyên đề 18: Ghép tạng 08:00-08:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 1
15618.2. Cập nhật thành tựu 10 năm ghép tim ở Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước Chuyên đề 18: Ghép tạng 08:30-09:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 1
15718.3. Tổng quan và kết quả ghép chi tại Bệnh viện 108 GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng Chuyên đề 18: Ghép tạng 09:00-09:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 1
158Báo cáo Nhà tài trợ 9.1 (Novartis) Thực hành lâm sàng với Everolimus. PGS.TS. Đặng Thị Việt Hà Chuyên đề 18: Ghép tạng 09:30-09:40
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 1
159Báo cáo Nhà tài trợ 9.2 (Menarini) Bifril- Thuốc ức chế men chuyển mới: Cấu trúc độc đáo và khác biệt trong điều trị Tăng huyết áp .  Công Ty Menarini Chuyên đề 18: Ghép tạng 09:40-09:50
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 1
16019.1. Điều trị tế bào gốc trong bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính PGS.TS. Phan Thu Phương Chuyên đề 19: Hô hấp 08:00-08:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 2
16119.2. Ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ trong thực hành lâm sàng: Gánh nặng - Nhận diện và Xử trí TS.BS. Lê Khắc Bảo Chuyên đề 19: Hô hấp 08:30-09:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 2
16219.3. Vai trò của phế thân ký trong thực hành lâm sàng PGS.TS. Chu Thị Hạnh Chuyên đề 19: Hô hấp 09:00-09:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 2
163Báo cáo Nhà tài trợ 10.1 (Novartis) Tối ưu việc lựa chọn dụng cụ hít trong điều trị COPD. TS.BS. Đoàn Thị Phương Lan Chuyên đề 19: Hô hấp 09:30-09:40
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 2
164Báo cáo Nhà tài trợ 10.2 (AstraZeneca) Dòng sản phẩm hô hấp AstraZeneca. DS. Cáp Xuân Sang Chuyên đề 19: Hô hấp 09:40-09:50
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 2
16519.1. Viêm mũi xoang và viêm đường hô hấp dưới - Quan điểm PGS.TS. Lê Công Định Chuyên đề 20: Tai Mũi Họng 08:00-08:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 3
16619.2. Kinh nghiệm chẩn đoán và phẫu thuật u tuyến cận giáp lành tính tại Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Bạch Mai ThS.BS. Vũ Trung Lương Chuyên đề 20: Tai Mũi Họng 08:30-09:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 3
16719.3. Phẫu thuật u góc cầu tiểu não theo đường mổ xuyên mê nhĩ : Kết quả và kinh nghiệm TS.BS. Đào Trung Dũng Chuyên đề 20: Tai Mũi Họng 09:00-09:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 3
168Báo cáo Nhà tài trợ 11.1 (GSK) Nhóm thuốc hô hấp của công ty GlaxoSmithKline. DS. Nguyễn Ngọc Dũng Chuyên đề 20: Tai Mũi Họng 09:30-09:40
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 3
169Báo cáo Nhà tài trợ 11.2   Chuyên đề 20: Tai Mũi Họng 09:40-09:50
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 3
17021.1. Tổng quan ECMO ở bệnh nhân người lớn   Chuyên đề 21: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc 08:00-08:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 4
17121.2. Vai trò của các “Gói-Bundles” trong hồi sức tích cực TS.BS. Nguyễn Đăng Tuân Chuyên đề 21: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc 08:30-09:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 4
17221.3. Ngộ độc Cyanua TS.BS. Đặng Thị Xuân Chuyên đề 21: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc 09:00-09:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 4
173Báo cáo Nhà tài trợ 12.1(Otsuka) Bài giới thiệu sản phẩm tại hội nghị Bệnh viện Bạch Mai. DS. Đặng Mai Trang Chuyên đề 21: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc 09:30-09:40
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 4
174Báo cáo Nhà tài trợ 12.2 (Phương Đông) Lọc máu ngoài cơ thể sử dụng Oxiris trên bệnh nhân Covid-19 . ThS.BS. Phạm Thế Thạch Chuyên đề 21: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc 09:40-09:50
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 4
17527.1. Chẩn đoán và hồi sức bệnh nhân chết não TS.BS. Phạm Tiến Quân Chuyên đề 27: Ghép tạng 10:00-10:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 1
17627.2. Đái tháo đường mới mắc ở người bệnh sau ghép thận: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị PGS.TS. Lê Việt Thắng Chuyên đề 27: Ghép tạng 10:30-11:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 1
17727.3. Kiểm soát nhiễm virus BK ở bệnh nhân ghép thận tại Bệnh viện quân y 103 PGS.TS. Phạm Quốc Toản Chuyên đề 27: Ghép tạng 11:00-11:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 1
17827.4. Ghép gan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Kinh nghiệm qua 86 trường hợp PGS.TS. Nguyễn Quang Nghĩa Chuyên đề 27: Ghép tạng 11:30-12:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 1
17928.1. Vai trò của nội soi phế quản siêu âm trong chẩn đoán các khối trung thất TS. Masao Hashimoto Chuyên đề 28: Hô hấp 10:00-10:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 2
18028.2 Kiểm soát triệu chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân COPD PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến Chuyên đề 28: Hô hấp 10:30-11:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 2
18128.3 Nội soi phế quản can thiệp-Giải pháp cho các khối u xâm lấn khí phế quản PGS.TS. Vũ Văn Giáp Chuyên đề 28: Hô hấp 11:00-11:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 2
18228.4 Tiếp cận chẩn đoán và điều trị xơ phổi vô căn PGS.TS. Phan Thu Phương Chuyên đề 28: Hô hấp 11:30-12:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 2
18329.1. Chẩn đoán và điều trị hen trẻ nhỏ dưới 5 tuổi PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng Chuyên đề 29: Nhi khoa 10:00-10:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 3
18429.2. Liên kết khoa Sản-khoa Nhi trong chăm sóc trẻ sơ sinh sau sinh tại Bệnh viện Đa khoa TS.BS. Nguyễn Thành Nam Chuyên đề 29: Nhi khoa 10:30-11:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 3
18529.3. Dự phòng lây truyền virus viêm gan B từ mẹ sang con ThS.BS. Lê Thị Lan Anh Chuyên đề 29: Nhi khoa 11:00-11:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 3
18629.4. Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh ruột viêm ở trẻ em PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hà Chuyên đề 29: Nhi khoa 11:30-12:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 3
18730.1. Ngộ độc Botulinum TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên Chuyên đề 30: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc 10:30-11:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 4
18830.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân bị cắn bởi ba loài rắn độc gây rối loạn đông cầm máu thường gặp PGS.TS. Hà Trần Hưng Chuyên đề 30: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc 10:30-11:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 4
18930.3. Điều trị sau cấp cứu ngừng tuần hoàn PGS.TS. Nguyễn Văn Chi Chuyên đề 30: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc 11:00-11:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 4
19030.4. Cập nhật lọc máu hấp phụ trong hồi sức cấp cứu TS.BS. Đỗ Ngọc Sơn Chuyên đề 30: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc 11:30-12:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 4
19122.1. Chẩn đoán và điều trị bệnh tự miễn PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan Chuyên đề 22: Thấp khớp học tiếp cận đa chuyên ngành 08:00-08:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 5
19222.2. Các khía cạnh về miễn dịch trong viêm khớp dạng thấp PGS.TS. Nguyễn Ngọc Châu Chuyên đề 22: Thấp khớp học tiếp cận đa chuyên ngành 08:30-09:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 5
19322.3. Cập nhật điều trị bệnh gút: vai trò của thuốc ức chế men xanthyl oxidase (XOI) TS.BS. Trần Thị Tô Châu Chuyên đề 22: Thấp khớp học tiếp cận đa chuyên ngành 09:00-09:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 5
194Báo cáo Nhà tài trợ 13.1 (Johnson & Johnson) Kiểm soát các biểu hiện ngoài khớp của bệnh lý viêm khớp cột sống thể trục với Golimumab. DS. Nguyễn Thị Thu Hương Chuyên đề 22: Thấp khớp học tiếp cận đa chuyên ngành 09:30-09:40
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 5
19523.1. Dịch tễ học phân tử các chủng Klebsiella Pneumoniae kháng Carbapenem TS.BS. Phạm Hồng Nhung Chuyên đề 23: Cận lâm sàng 08:00-08:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 6
19623.2. Khuyến cáo của Hội Sinh hoá lâm sàng về xét nghiệm các dấu ấn ung thư TS.BS. Bùi Tuấn Anh Chuyên đề 23: Cận lâm sàng 08:30-09:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 6
19730.3. Ứng dụng liệu pháp tế bào đuôi gai trong điều trị bệnh đa u tuỷ xương TS.BS. Nguyễn Trường Chung Chuyên đề 23: Cận lâm sàng 09:00-09:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 6
198Báo cáo Nhà tài trợ 14.1 Giải pháp labo thông minh tại Trung tâm huyết học Bạch Mai. (Công ty Minh Tâm)  Lê Minh Đức Chuyên đề 23: Cận lâm sàng 09:30-09:40
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 6
199Báo cáo Nhà tài trợ 14.2 Giới thiệu các giải pháp tổng thể từ Abbott ( Công ty Abbott )  Công Ty Abbott Chuyên đề 23: Cận lâm sàng 09:40-09:50
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 6
20024.1 Vai trò của điện cơ trong chẩn đoán ngộ độc Botulinum: Báo cáo 2 trường hợp TS.BS. Nguyễn Văn Tuận Chuyên đề 24: Thần kinh - Tâm thần - Phục hồi chức năng 08:00-08:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 7
20124.2. Rối loạn giấc ngủ: tiếp cận tổng quát từ khía cạnh Gene-sinh hóa, giải phẫu chức năng và tâm lý TS.BS. Nguyễn Đăng Tuân
PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Chuyên đề 24: Thần kinh - Tâm thần - Phục hồi chức năng 08:30-09:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 7
20224.3. Vận động sớm sau đột quỵ não PGS.TS. Lương Tuấn Khanh Chuyên đề 24: Thần kinh - Tâm thần - Phục hồi chức năng 09:00-09:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 7
203Báo cáo Nhà tài trợ 15.1 (Sanofi) Giới thiệu sản phẩm Plavix 300mg – Liều nạp kháng tập tiểu cầu trong điều trị bệnh động mạch vành . ThS.BS. Lê Thị Thu Trang Chuyên đề 24: Thần kinh - Tâm thần - Phục hồi chức năng 09:30-09:40
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 7
20425.1. Liên quan giữa tình trạng suy yếu (Frailty) và kết quả phẫu thuật (tổng quan và nghiên cứu tại Bệnh viện Bạch Mai). ThS.BS. Phạm Thị Thu Hiền
TS.BS. Nguyễn Toàn Thắng
Chuyên đề 25: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức 08:00-08:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 8
20525..2. Cắt khối tá tụy điều trị các bệnh lý u vùng quanh bóng Vater (cập nhật và kinh nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai và trên TG) TS.BS. Trần Quế Sơn Chuyên đề 25: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức 08:30-09:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 8
20625.3. Cập nhật ứng dụng phẫu thuật sử dụng siêu âm trong phẫu thuật răng hàm mặt. TS.BS. Trịnh Hồng Mỹ Chuyên đề 25: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức 09:00-09:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 8
20726.1 Chương trình phát triển công tác xã hội tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030 TS. Phạm Thị Hải Hà Chuyên đề 26: Tính chuyên nghiệp của công tác xã hội trong bệnh viện 08:00-08:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 9
20826.2 Một số định hướng phát triển công tác xã hội trong y tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030 PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng Chuyên đề 26: Tính chuyên nghiệp của công tác xã hội trong bệnh viện 08:30-09:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 9
20926.3. Vai trò của CTXH trong phòng ngừa ứng phó với xâm hại, bạo hành trẻ em Bà. Lê Hồng Loan Chuyên đề 26: Tính chuyên nghiệp của công tác xã hội trong bệnh viện 09:00-09:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 9
21026.4 Mô hình hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Bạch Mai ThS. Hoàng Thị Phú Bằng Chuyên đề 26: Tính chuyên nghiệp của công tác xã hội trong bệnh viện 09:30-10:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 9
21126.5 Công tác xã hội trong bệnh viện tại Việt Nam: tính chuyên nghiệp trong đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TS. Phạm Tiến Nam Chuyên đề 26: Tính chuyên nghiệp của công tác xã hội trong bệnh viện 10:00-10:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 9
21231.1. Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh thoái hóa khớp và cột sống TS.BS. Bùi Hải Bình Chuyên đề 31: Thấp khớp học tiếp cận đa chuyên ngành 10:00-10:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 5
21331.2. Tiếp cận chẩn đoán sớm viêm khớp cột sống thể trục TS.BS. Nguyễn Thị Nga Chuyên đề 31: Thấp khớp học tiếp cận đa chuyên ngành 10:30-11:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 5
21431.3. Loãng xương do glucocorticoid TS.BS. Phạm Hoài Thu Chuyên đề 31: Thấp khớp học tiếp cận đa chuyên ngành 11:00-11:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 5
21532.1. Phát hiện đột biến kháng thuốc NAs của HBV trên bệnh nhân viêm gan B mạn tính năm 2017-2018 BSCKII. Lê Thị Ngân Chuyên đề 32: Cận lâm sàng 10:00-10:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 6
21632.2. Vai trò của Flow Cytometry trong đánh giá bệnh tồn dư tối thiểu được thực hiện tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai TS.BS. Đỗ Thị Vinh An Chuyên đề 32: Cận lâm sàng 10:30-11:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 6
21732.3. Ảnh hưởng của thuốc cefoxitin đến kết quả xét nghiệm định lượng creatinin ThS.BS. Trần Văn Chức Chuyên đề 32: Cận lâm sàng 11:00-11:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 6
21832.4. Kết quả ứng dụng kỹ thuật PCR đa mồi trong chẩn đoán các căn nguyên gây Viêm màng não tại Bệnh viện Bạch Mai ThS.BS. Phạm Thanh Nga Chuyên đề 32: Cận lâm sàng 11:30-12:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 6
21933.1. Tổn thương da nặng do thuốc và yếu tố di truyền trong dự báo nguy cơ mắc bệnh BS. Chu Chí Hiếu Chuyên đề 33: Dị ứng - Da liễu 10:00-10:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 7
220Những bước tiến mới của ứng dụng sinh học phân tử trong y học hiện đại .   Hội thảo Vệ tinh 14 Phương Đông 12:15-13:15
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 6
22133.2. Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi trong điều trị hen phế quản dị ứng TS.BS. Phạm Huy Thông Chuyên đề 33: Dị ứng - Da liễu 10:30-11:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 7
222Cập nhật các kỹ thuật xét nghiệm mới trong chẩn đoán các bệnh nhiễm trùng ở trẻ em . TS.BS. Phùng Thị Bích Thủy Hội thảo Vệ tinh 14 Phương Đông 12:15-13:15
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 6
22333.3. Tổng quan về các phương pháp điều trị trẻ hóa da vùng mặt ThS.BS. Nguyễn Ngọc Oanh Chuyên đề 33: Dị ứng - Da liễu 11:00-11:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 7
224Xét nghiệm đột biến gen EGFR: Cải thiện chất lượng xét nghiệm trong điều trị ung thư phổi . TS.BS. Phạm Văn Lợi Hội thảo Vệ tinh 14 Phương Đông 12:15-13:15
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 6
22533.4. Kháng thể đơn dòng kháng CD20 (Rituximab) trong điều trị các bệnh tự miễn TS.BS. Nguyễn Hữu Trường Chuyên đề 33: Dị ứng - Da liễu 11:30-12:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 7
22634.1. Chăm sóc điều dưỡng toàn diện: các học thuyết và quan điểm TS.BS. Nguyễn Thị Lan Anh Chuyên đề 34: Vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh 10:00-10:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 8
22734.2. Vai trò của điều dưỡng trong xử trí cấp cứu người bệnh đột quỵ não cấp. CN. Đỗ Thị Hải Vân Chuyên đề 34: Vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh 10:30-11:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 8
22834.3. Chất lượng cuộc sống người bệnh và vai trò điều dưỡng trong chăm sóc sau ghép tim tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2012-2020. ThS.BS. Nguyễn Xuân Vinh Chuyên đề 34: Vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh 11:00-11:30
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 8
22934.4. Chăm sóc vết thương ở người bệnh khuyết phần mềm sau chấn thương được ghép da CN. Phạm Văn Thành Chuyên đề 34: Vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh 11:30-12:00
Sáng ngày 19.12.2021
Studio 8
230BC.1.1. Cập nhật điều trị can thiệp nội mạch một số bệnh lý tiết niệu - sinh dục PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiền BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 1 13:30-13:50
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 1
231Báo cáo Nhà tài trợ 17 (Siemens Healthineers) Photon-counting CT (Chụp cắt lớp vi tính đếm photon) - Kỷ nguyên mới trong ứng dụng hình ảnh học. Ông. Nguyễn Đình Dũng BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 1 13:50-14:00
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 1
232BC.1.2. Phương pháp nút động mạch điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt có thể tích lớn > 80gam BSCKII. Phan Hoàng Giang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 1 14:00-14:20
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 1
233Báo cáo Nhà tài trợ 25   BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 1 14:20-14:30
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 1
234BC.1.3. Can thiệp ngược dòng qua Shunt vị thận (Parto) trong điều trị giãn tĩnh mạch dạ dày trên bệnh nhân xơ gan BSCKII. Trịnh Hà Châu BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 1 15:00-15:20
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 1
235BC.1.4. Bước đầu đánh giá hiệu quả phương pháp đốt sóng cao tần nhân lành tính tuyến giáp có triệu chứng BSCKII. Nguyễn Thị Tố Ngân BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 1 15:20-15:40
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 1
236BC.2.1. Cập nhật tiến bộ trong điều trị nội khoa bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ TS.BS. Phạm Văn Thái BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 2 13:30-13:50
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 2
237BC.2.2. Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân u não và bệnh lý sọ não bằng phương pháp xạ phẫu dao Gamma quay tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu-Bệnh viện Bạch Mai TS.BS. Nguyễn Quang Hùng BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 2 14:00-14:20
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 2
238Báo cáo Nhà tài trợ 26   BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 2 14:20-14:30
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 2
239BC.2.3. Xác định đột biến gen trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng giải trình tự gen thế hệ mới tại Bệnh viện Bạch Mai CN. Võ Thị Thúy Quỳnh BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 2 15:10-15:20
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 2
240BC.3.1. Cập nhật dự phòng và điều trị biến chứng co thắt mạch và thiếu máu não muộn trên bệnh nhân xuất huyết dưới nhện do vỡ phình mạch ThS.BS. Vương Xuân Trung BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 3 13:30-13:50
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 3
241Báo cáo Nhà tài trợ 19 (Boehringer Ingelheim) Phối hợp thuốc viên hạ đường huyết với Insulin: Giải pháp lưa chọn tối ưu. ThS.BS. Vũ Thùy Thanh BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 3 13:50-14:00
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 3
242BC.3.2. Cập nhật xử trí xuất huyết nội sọ ThS.BS. Nguyễn Tiến Dũng BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 3 14:00-14:20
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 3
243Báo cáo Nhà tài trợ 27 (Bayer) Vai trò của Rivaroxaban trong bệnh lý động mạch ngoại biên (PAD). DS. Nguyễn Thị Thơi BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 3 14:20-14:30
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 3
244BC.3.3. Hiệu quả tư vấn cai nghiện thuốc lá qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá 18006606 tại Bệnh viện Bạch Mai ThS.BS. Phạm Thị Lệ Quyên BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 3 15:00-15:20
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 3
245BC.4.1. Khâu thủng ổ loét dạ dày tá tràng có sử dụng dây chằng tròn BS. Nguyễn Chiến Quyết
TS. Trần Quế Sơn
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 4 13:30-13:50
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 4
246BC.4.2. Đánh giá kết quả phẫu thuật bơm Cement bệnh nhân xẹp đa tầng thân đốt sống ngực - thắt lưng do loãng xương ThS.BS. Lê Đăng Tân BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 4 14:00-14:20
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 4
247BC.4.3. Phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa ở bệnh nhân có thai to BS. Nguyễn Chiến Quyết
TS. Trần Quế Sơn
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 4 15:00-15:20
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 4
248BC.5.1. Giá trị của điểm dự báo sống sót và điểm tiên lượng tử vong ở các bệnh nhân ARDS nặng khi điều trị bằng kỹ thuật ECMO tĩnh mạch-tĩnh mạch ThS.BS. Phạm Thế Thạch BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 5 13:30-13:50
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 5
249Báo cáo Nhà tài trợ 21   BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 5 13:50-14:00
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 5
250BC.5.2. Đặc điểm lâm sàng, tính nhạy kháng và kết quả điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện do Klebsiella pneumoniae tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai TS.BS. Bùi Thị Hương Giang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 5 14:00-14:20
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 5
251Báo cáo Nhà tài trợ 29 ( Pfizer ) Sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gram âm đa kháng: Tiếp cận dược lâm sàng. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 5 14:20-14:30
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 5
252BC.5.3. Nghiên cứu áp dụng USCOM trong hướng dẫn bồi phụ thể tích tuần hoàn ở bệnh nhân viêm tụy cấp ThS.BS. Nguyễn Tú Anh BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 5 15:00-15:20
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 5
253BC.5.4. Rối loạn đông máu trong quá trình hỗ trợ oxy qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch-động mạch ở bệnh nhân sốc tim do viêm cơ tim cấp TS.BS. Bùi Văn Cường BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 5 15:20-15:40
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 5
254BC.6.1. Nhận xét tổn thương mô bệnh học của bệnh nhân viêm thận lupus theo ISN/RPS 2003 và mối liên quan với một số yếu tố miễn dịch BS. Trần Thị Mai Hoa BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 6 13:30-13:50
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 6
255BC.6.2.Chiến lược phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư gan nguyên phát tại Việt Nam ThS.BS. Bùi Tiến Dũng BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 6 14:00-14:20
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 6
256BC.6.3. Ứng dụng kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD) điều trị các tổn thương tân tạo tại dạ dày: Đánh giá sau 5 năm thực hiện ThS.BS. Nguyễn Thế Phương BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 6 15:00-15:20
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 6
257BC.6.4. Kết quả ban đầu điều trị bệnh nhân IBD bằng thuốc sinh học tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai ThS.BS. Hoàng Văn Chương BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 6 15:20-15:40
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 6
258BC.7.1. Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm gan vi rút B mạn TS.BS. Nguyễn Văn Dũng BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 7 13:30-13:50
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 7
259BC.7.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân Whitmore tại Bệnh viện Bạch Mai 2012-2019 ThS.BS. Nguyễn Quang Huy BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 7 14:00-14:20
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 7
260BC.7.3. Mối tương quan giữa nồng độ HCV CORE ANTIGEN và HCV-RNA ở bệnh nhân nhiễm HCV tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới-Bệnh viện Bạch Mai TS.BS. Nguyễn Văn Dũng BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 7 15:00-15:20
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 7
261BC.7.4. Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, yếu tố nguy cơ mắc tiêu chảy do Clostridium difficile ở người lớn điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, 2013-2017 ThS.BS. Nguyễn Thị Hương Giang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 7 15:20-15:40
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 7
262BC.8.1. Kết quả sớm phẫu thuật tái tạo van động mạch chủ hai lá van bằng màng ngoài tim tự thân ThS.BS. Ngô Thành Hưng BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 8 13:30-13:50
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 8
263BC.8.2. Cải tiến nâng cao kiến thức người bệnh và gia đình người bệnh về các vấn đề chăm sóc ThS.BS. Phùng Văn Thắng BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 8 14:00-14:20
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 8
264BC.8.3. Phẫu thuật tim nội soi với công nghệ 3D tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E TS.BS. Nguyễn Công Hựu BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 8 15:00-15:20
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 8
265BC.8.4. Thay đổi điện giải và áp lực thẩm thấu huyết thanh sau phẫu thuật cắt đốt nội soi u phì đại tuyến tiền liệt lành tính BS. Chu Khánh Hòa BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 8 15:20-15:40
Chiều ngày 19.12.2021
Studio 8