ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

 

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC

Quý Đại biểu có thể dùng chức năng Tìm kiếm dưới đây để lọc và tìm các nội dung quan tâm.

 HỘI TRƯỜNG QUỐC TẾ TẦNG 3 NHÀ A11 

Chủ tọa:
1. GS.TS. Nguyễn Lân Việt
2. PGS.TS. Đào Xuân Cơ
3. GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy
4. TS.BS. Dương Đức Hùng

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
09:30-10:00 Kỷ nguyên ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chuyên ngành tim mạch GS.TS. Nguyễn Lân Việt
10:00-10:30 Các xu hướng công nghệ Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong Y tế GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy
10:30-11:00 Quản trị tinh gọn Bệnh viện-Hành trình thay đổi từ nhận thức tới hành động-Chia sẻ bài học và kinh nghiệm thành công ThS.BS. Vũ Hồng Dân
11:00-11:30 Mô hình quản lý khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y dược Hồ Chí Minh PGS.TS. Nguyễn Hoàng Bắc
11:30-12:00 Thực trạng nhiễm khuẩn ở bệnh nhân COVID-19 nằm viện-Chúng ta cần làm gì để thay đổi? TS.BS. Trương Anh Thư
12:00-12:10 Tối ưu điều trị HFrEF từ nội viện nhằm giảm thiểu kết cục bất lợi cho bệnh nhân (Được tài trợ bởi Công ty TNHH Novartis) ThS.BS. Viên Hoàng Long
12:10-12:20 Thảo luận  
12:20-12:30 Kết luận  

 STUDIO 1 

Chủ tọa:
1. GS.TS. Nguyễn Lân Việt

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
12:30-13:30 Kiểm soát tích cực sớm THA - Ứng dụng từ ESC 2021 TS.BS. Đồng Văn Thành
12:30-13:30 Điều trị tích cực, sớm Đái tháo đường type 2: Hành động sớm cho hiệu quả lâu dài. PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền

 STUDIO 2 

Chủ tọa:
1. TS.BS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
12:30 - 13:30 QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG ĐƯỜNG TIỂU DƯỚI LẤY BỆNH NHÂN LÀM TRUNG TÂM  
12:30 - 12:35 Phát biểu khai mạc. TS.BS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
12:35 - 12:55 Cá thể hóa điều trị LUTS/BPH theo guideline EAU 2021 TS.BS. Trần Quốc Hòa
12:55 - 13:15 Lựa chọn kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu mắc phải tại cộng đồng ThS.BS. Nguyễn Quốc Thái
13:15 - 13:25 Thảo luận TS.BS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
13:25 - 13:30 Tổng kết TS.BS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

 STUDIO 3 

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Tạ Mạnh Cường
2. TS.BS. Nguyễn Thị Hồng Vân
3. TS.BS. Nguyễn Mai Ngọc
4. ThS.BS. Trịnh Ngọc Anh

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
12:30-13:30 RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH TỪ KHUYẾN CÁO ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG TRONG QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG  
12:30 - 12:35 Phát biểu khai mạc. PGS.TS. Tạ Mạnh Cường
12:35 - 12:50 Cập nhật các khuyến cáo mới về điều trị tăng huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2: từ ESC đến ADA 2021 TS.BS. Nguyễn Thị Hồng Vân
12:50 - 13:05 Thực hành lâm sàng bảo vệ thận cho bệnh nhân tăng huyết áp – đái tháo đường: Lựa chọn đúng và đủ ngay từ khi khởi trị. TS.BS. Nguyễn Mai Ngọc
13:05 - 13:15 Ca lâm sàng trong điều trị tăng huyết áp có bệnh thận mạn do đái tháo đường. ThS.BS. Trịnh Ngọc Anh
13:15- 13:25 Thảo luận  
13:25-13:30 Tổng kết. PGS.TS. Tạ Mạnh Cường

 STUDIO 4 

Chủ tọa:
1. GS.TS. Đặng Vạn Phước
2. ThS.BS. Nguyễn Hữu Tuấn
3. TS.BS. Nguyễn Thu Hiền

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
12:30-13:30 Đánh giá Yếu tố nguy cơ tim mạch: Chìa khóa giải quyết gánh nặng bệnh lý tim mạch  
12:30-12:35 Phát biểu khai mạc. GS.TS. Đặng Vạn Phước
12:35 -12:55 Đánh giá Yếu tố nguy cơ tim mạch: Phòng bệnh hơn chữa bệnh ThS.BS. Nguyễn Hữu Tuấn
12:55 - 13:15 Dự phòng Biến cố Tim mạch – Thận: Hãy hành động trước khi quá muộn TS.BS. Nguyễn Thu Hiền
13:15 - 13:30 Tổng kết GS.TS. Đặng Vạn Phước

 STUDIO 5 

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Đỗ Duy Cường
2. TS.BS. Nguyễn Công Long

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
12:00-13:30 Cập nhật quản lý viêm gan B &C 2020 và chiến lược điều trị hội chứng ruột kích thích  
12:15-12:20 Phát biểu khai mạc.  
12:20-12:40 Chiến lược điều trị lâu dài IBS. TS.BS. Nguyễn Công Long
12:40-13:00 Cập nhật quản lý viêm gan B & C 2020 PGS.TS. Đỗ Duy Cường
13:00-13:15 Thảo luận & Tổng kết.  

 STUDIO 6 

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
2. TS.BS. Phạm Minh Tuấn
3. ThS.BS. Văn Đức Hạnh

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
12:30 - 13:30 Cập nhật bằng chứng mới của SGLT2i & kinh nghiệm sử dụng chẹn beta trong thực hành lâm sàng  
12: 30 - 12:35 Phát biểu khai mạc. PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
12:35 -12:55 Giảm tử vong & triệu chứng cho BN HFrEF Vai trò của SGLT2i ThS.BS. Văn Đức Hạnh
12:55 - 13:15 Chẹn beta – Những câu hỏi thường gặp trong thực hành lâm TS.BS. Phạm Minh Tuấn
13:15 - 13:30 Thảo luận & Tổng kết, PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng

 STUDIO 8 

Chủ tọa:
1. TS.BS. Phan Đình Phong
2. BS. Phạm Thu Hà
3. ThS.BS. Nguyễn Anh Quân

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
12:30-13:30 HỎI XOÁY ĐÁP XOAY” Thuốc ức chế SGLT-2 trong thực hành lâm sàng.  
12:30 - 12:35 Phát biểu khai mạc. TS.BS. Phan Đình Phong
12:35 - 12:50 Vai trò của SGLT-2i ở BN suy tim ThS.BS. Nguyễn Anh Quân
12:50 - 13:05 Sử dụng SGLT2i trong điều trị BN ĐTĐ: Chia sẻ từ chuyên gia Nội Tiết BS. Phạm Thu Hà
13:05 - 13:25 Thảo luận  
13:25 - 13:30 Tổng kết TS.BS. Phan Đình Phong

 STUDIO 1 

Chủ tọa:
1. GS.TS. Trần Thiết Sơn
2. TS.BS. Phạm Thị Việt Dung

Thư ký: ThS.BSNT.Vũ Hồng Chiến

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
13:30-14:00 1.1. Lâm sàng và điều trị dị dạng tĩnh mạch TS.BS. Vũ Trung Trực
14:00-14:30 1.2. Tạo hình khuyết lớn vùng mũi bằng vạt mỏng đùi trước ngoài tự do dạng chùm TS.BS. Phạm Thị Việt Dung
14:00-14:30 1.3. Các Kỹ thuật tạo hình trong phẫu thuật bàn tay ThS.BSNT. Vũ Hồng Chiến
15:00-15:10 Báo cáo Nhà tài trợ 1.1  

Chủ tọa:
1. GS.TS. Trần Thiết Sơn
2. TS.BS. Phạm Thị Việt Dung

Thư ký: ThS.BSNT.Vũ Hồng Chiến

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
15:30-16:00 10.1. Vai trò kĩ thuật giãn da trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ GS.TS. Trần Thiết Sơn
16:00-16:30 10.2. Tạo hình khuyết đầu mũi sử dụng vạt da sụn vành tai tự do ThS.BS. Tạ Thị Hồng Thúy
16:30-17:00 10.3. Phẫu thuật Tạo hình điều trị tổn khuyết sau cắt bỏ khối ung thư da vùng đầu mặt cổ TS.BS. Dương Mạnh Chiến

 STUDIO 2 

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Nguyễn Văn Kình
2. PGS.TS. Phạm Cẩm Phương
3. TS.BS. Nguyễn Thuận Lợi

Thư ký: ThS.BS.Nguyễn Thành Trung

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
13:30-14:00 2.1. Đánh giá hiệu quả và độc tính của các phác đồ điều kiện hóa diệt tủy trước ghép ở bệnh nhân bạch cầu cấp dòng tủy tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học. BSCKII. Nguyễn Hạnh Thư
14:00-14:30 2.2. Ứng dụng của sinh học phân tử trong bệnh ung thư PGS.TS. Phạm Cẩm Phương
14:30-15:00 2.3. Vai trò gen BRCA trong bệnh ung thư TS.BS. Nguyễn Thuận Lợi
15:00-15:10 Báo cáo Nhà tài trợ 2.1 (AstraZeneca) IMFINZI (durvalumab) – bước tiến mới trong điều trị Ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III không phẫu thuật. DS. Phạm Văn Qúy
15:10-15:20 Báo cáo Nhà tài trợ 2.2 (Roche) Hiệu quả điều trị và lợi ích kinh tế của trastuzumab tiêm dưới da DSCK II. Vũ Đình Tiến

Chủ tọa:
1. GS.TS. Nông Văn Hải
2. PGS.TS. Lương Thị Lan Anh
3. BSCKII. Võ Thị Thanh Bình

Thư ký: ThS.BS.Vũ Thị Thu Hiền

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
15:30-16:00 11.1. Vai trò tế bào gốc: nhìn từ trận chiến của FDA và đại dịch COVID-19 TS.BS. Nguyễn Đức Thái
16:00-16:10 Báo cáo nhà tài trợ 2.3 ( Novartis ) Giới thiệu sản phẩm Lucentis bệnh lý phù hoàng điểm do Đái tháo đường.  Công Ty Novartis
16:10-16:30 11.2 Kết quả ghép tế bào gốc tạo máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ 06/2006- 11/2020 BSCKII. Võ Thị Thanh Bình
16:30-17:00 11.3. Chẩn đoán phân tử bệnh lý hiếm muộn nam giới BS. Nguyễn Ngọc Dũng

 STUDIO 3 

Chủ tọa:
1. GS.TS. Lê Văn Thính
2. PGS.TS. Mai Duy Tôn
3. PGS.TS. Nguyễn Văn Chi
4. PGS.TS. Vũ Đăng Lưu

Thư ký: TS.BS.Đào Việt Phương

Phiên dịch: TS.BS.Đào Việt Phương

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
13:30-14:00 3.1. Can thiệp nội mạch trong phình mạch não vỡ PGS.TS. Vũ Đăng Lưu
14:00-14:30 3.2. Phẫu thuật phình mạch não vỡ ThS.BS. Phan Văn Thành Công
14:30-15:00 3.3. Chiến lược điều trị trong phình mạch não vỡ GS.TS. Laurent Pierot
15:10-15:20 Báo cáo Nhà tài trợ 3.1 (AstraZeneca) Hành trình quản lý toàn diện bệnh nhân tim mạch chuyển hó DS. Bùi Thị Thu Quỳnh
15:10-15:20 Báo cáo Nhà tài trợ 3.2 (Boehringer Ingelheim) Vai trò của thuốc ức chế DPP4 trên bệnh nhân Châu Á. PGS.TS. Vũ Bích Nga

Chủ tọa:
1. GS.TS. Lê Văn Thính
2. PGS.TS. Mai Duy Tôn
3. PGS.TS. Nguyễn Văn Chi
4. PGS.TS. Vũ Đăng Lưu

Thư ký: TS.BS.Đào Việt Phương

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
15:30-15:50 12.1. Cập nhật chẩn đoán hình ảnh đột quỵ não cấp ThS.BS. Nguyễn Quang Anh
15:50-16:10 12.2. Cập nhật điều trị tái tưới máu trong đột quỵ thiếu máu não cấp TS.BS. Đào Việt Phương
16:10-16:30 12.3. Cập nhật lấy huyết khối cơ học trong cấp cứu bệnh nhân nhồi máu não nhánh lớn PGS.TS. Lê Văn Trường
16:30-16:50 12.4. Cơ hội nào cho lấy huyết khối cơ học trực tiếp trong nhồi máu não do tắc động mạch lớn . PGS.TS. Mai Duy Tôn
16:50-17:10 12.5. Dự phòng đột quỵ trên bệnh nhân rung nhĩ có tiền căn đột quỵ. PGS.TS. Nguyễn Huy Thắng
17:10-17:30 12.6. Cập nhật điều trị dự phòng thứ phát đột quỵ thiếu máu não TS.BS. Võ Hồng Khôi

 STUDIO 4 

Chủ tọa:
1. GS.TS. Nguyễn Lân Việt
2. PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng

Thư ký: TS.BS.Phạm Minh Tuấn

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
13:30-13:50 4.1. Những điểm mới trong tim mạch can thiệp . PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
13:50-14:10 4.2. Những điểm mới trong tim mạch dự phòng PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang
14:10-14:30 4.3. Hướng tới quản lý toàn diện bệnh nhân suy tim: Kết quả bước đầu và nhìn về tương lai. TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài
14:30-14:50 4.4. Những điểm mới trong điều trị triệt đốt rung nhĩ. TS.BS. Phạm Trần Linh
15:00-15:10 Báo cáo Nhà tài trợ 4.1 (Novartis) Điều trị Tích cực sớm Tăng huyết áp: Khi nào cần phối hợp 3 thuốc? ThS.BS. Phạm Nhật Minh
15:10-15:20 Báo cáo Nhà tài trợ 4.2 (Medtronic) Điều trị bệnh rung nhĩ kịch phát bằng phương pháp triệt đốt áp lạnh Cryo. TS.BS. Trần Song Giang

Chủ tọa:
1. GS.TS. Đỗ Doãn Lợi
2. PGS.TS. Tạ Mạnh Cường

Thư ký: TS.BS.Phạm Minh Tuấn

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
15:30-15:50 13.1. Một số điểm mới trong điều trị suy tim cấp. TS.BS. Phạm Minh Tuấn
15:50-16:10 13.2. Kỷ nguyên mới cho thay van ĐMC qua đường ống thông. TS.BS. Đinh Huỳnh Linh
16:10-16:30 13.3 Xu thế ít xâm lấn trong phẫu thuật bệnh lý van tim và tim bẩm sinh ThS.BS. Phạm Quốc Đạt
16:30-16:50 13.4. Kỹ thuật can thiệp nội mạch trong điều trị các bệnh lý ĐMC phức tạp . ThS.BS. Lê Xuân Thận
16:50-17:10 13.5. Ứng dụng của tế bào gốc trong điều trị các bệnh tim mạch. ThS.BS. Phan Tuấn Đạt

 STUDIO 5 

Chủ tọa:
1. GS.TS. Nguyễn Khánh Trạch
2. TS.BS. Nguyễn Công Long
3. TS.BS. Vũ Trường Khanh
4. ThS.BS. Kiều Văn Tuấn

Thư ký: ThS.BS.Trần Thị Tân

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
13:30-14:00 5.1. Cắt tách dưới niêm mạc (ESD) điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm. TS.BS. Nguyễn Công Long
14:00-14:30 5.2. Nghiên cứu ứng dụng nội soi ruột non bóng kép trong chẩn đoán bệnh lý ruột non ThS.BS. Nguyễn Hoài Nam
14:30-15:00 5.3. Áp dụng phân tầng nguy cơ ung thư dạ dày ThS.BS. Đào Trần Tiến
15:00-15:10 Báo cáo Nhà tài trợ 5.1 (Medtronic) Những tiến bộ mới nhất trong điều trị bệnh lí tĩnh mạch chi dưới BS. Nguyễn Tuấn Hải
15:10-15:30 5.4. Kết quả bước đầu điều trị bệnh co thắt tâm vị bằng phương pháp cắt cơ thắt thực quản dưới qua nội soi (Peoralendoscopicmyotomy-POEM) ThS.BS. Trần Tuấn Việt

Chủ tọa:
1. GS.TS. Phạm Minh Thông
2. GS.TS. Mai Trọng Khoa
3. PGS.TS. Nguyễn Duy Huề

Thư ký: TS.BS.Lê Văn Khảng

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
15:30-16:00 14.1. Cắt lớp vi tính hai mức năng lượng trong tiên lượng chảy máu não trong điều trị nhồi máu não cấp bằng lấy huyết khối cơ học GS.TS. Phạm Minh Thông
16:00-16:30 14.2. Ứng dụng một số tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư GS.TS. Mai Trọng Khoa
16:30-17:00 14.3. Cập nhật Siêu âm 3D trong chẩn đoán các khối u tuyến vú PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng
17:00-17:25 14.4. Cập nhật một số hướng dẫn can thiệp nội mạch điều trị ung thư biểu mô tế bào gan TS.BS. Lê Văn Khảng

 STUDIO 6 

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân
2. TS.BS. Nguyễn Quang Bảy

Thư ký: TS.BS.Lâm Thị Mỹ Hạnh

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
13:30-14:00 6.1. Phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh tuyến giáp TS.BS. Phan Hoàng Hiệp
14:00-14:30 6.2. Khảo sát một số bệnh lý tuyến giáp thường gặp ở phụ nữ mang thai tại Bệnh viện Bạch Mai ThS.BS. Bùi Phương Thảo
14:30-15:00 6.3. Theo dõi đường huyết liên tục và Insulin Pump - Chân trời mới của các bệnh nhân đái tháo đường TS.BS. Nguyễn Quang Bảy
15:00-15:10 Báo cáo Nhà tài trợ 6.1 (AstraZeneca) Forxiga – Một mũi tên trúng nhiều đích cho bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2. DS. Huỳnh Đức Thanh Phong
15:10-15:20 Báo cáo Nhà tài trợ 6.2 (Sanofi) Toujeo – Insulin nền thế hệ mới. BS. Nguyễn Mạnh Mạnh

Chủ tọa:
1. GS.TS. Nguyễn Thanh Bình
2. PGS.TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

Thư ký: ThS.DS.Nguyễn Thu Minh

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
15:30-16:00 15.1. Tổng kết hoạt động dược lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai: 2 năm nhìn lại PGS.TS. Nguyễn Quỳnh Hoa
16:00-16:30 15.2. Hiệu chỉnh liều vancomycin dựa trên giám sát nồng độ thuốc ở bệnh nhân lọc máu liên tục ThS.BS. Đỗ Thị Hồng Gấm
16:30-17:00 15.3. Triển khai chương trình kháng sinh dự phòng, kinh nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh
17:00-17:25 15.4. Xây dựng và phát triển phần mềm hỗ trợ kê đơn thuốc tại Bệnh viện Bạch Mai DS. Lê Thị Hoàng Hà

 STUDIO 7 

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Đỗ Duy Cường
2. TS.BS. Lê Quốc Hùng

Thư ký: ThS.BS.Nguyễn Quang Huy

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
13:30-14:00 7.1. Vai trò của chăm sóc sức khoẻ tích hợp trong quản lý các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương PGS.TS. Đỗ Duy Cường
14:00-14:30 7.2 Đồng nhiễm nấm Candida ở bệnh nhân COVID-19 TS.BS. Lê Quốc Hùng
14:30-15:00 7.3. Chăm sóc và điều trị COVID-19: Kinh nghiệm từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. BSCKII. Nguyễn Trung Cấp
15:00-15:10 Báo cáo Nhà tài trợ 7.1 (MSD) Cancidas  – Lựa chọn phù hợp trong điều trị nhiễm nấm xâm lấn. DS. Đoàn Bảo Huy

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Đỗ Duy Cường
2. TS.BS. Lê Quốc Hùng

Thư ký: ThS.BS.Nguyễn Quang Huy

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
15:30-16:00 16.1. Rickettsiaceae: Quá khứ - Hiện tại và Tương lai BS. Lê Thị Hội
16:00-16:30 16.2. Ứng dụng các kỹ thuật không nuôi cấy trong phát hiện dấu vết vi sinh vật gây nhiễm khuẩn huyết TS.BS. Ngô Tất Trung
16:30-17:00 Giám sát và kiểm soát chủ động vi khuẩn đường ruột kháng Carbapenem tại Việt Nam. PGS.TS. Mattias Larsson

 STUDIO 8 

Chủ tọa:
1. GS.TS. Trịnh Hồng Sơn
2. TS.BS. Dương Đức Hùng
3. PGS.TS. Ngô Văn Toàn
4. PGS.TS. Công Quyết Thắng

Thư ký: ThS.BS.Nguyễn Văn Hoàng

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
13:30-14:00 8.1. Chết não và ghép gan từ người hiến chết não BS. Đặng Kim Khuê
14:00-14:30 8.2. Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình và Cột sống: hiện tại và tương lai BS. Hà Đức Cường
14:30-15:00 8.3. Tổng quan về tăng cường phục hồi sau phẫu thuật (ERAS) TS.BS. Nguyễn Toàn Thắng
15:00-15:10 Báo cáo Nhà tài trợ 8.1.  

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước
2. PGS.TS. Phạm Bá Nha
3. TS.BS. Dương Đức Hùng

Thư ký: ThS.BS.Nguyễn Văn Hoàng

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
15:30-16:00 17.1. Vai trò khoảng sáng sau gáy trong thời đại sàng lọc trước sinh không xâm lấn ThS.BS. Nguyễn Cảnh Chương
16:00-16:30 17.2. Cập nhật các kỹ thuật trong hỗ trợ sinh sản: ứng dụng và triển vọng. TS.BS. Nguyễn Thị Vân Anh
16:30-17:00 17.3. Phẫu thuật tim hở nội soi toàn bộ không có rô bốt: những kinh nghiệm đầu tiên tại Việt Nam và triển vọng TS.BS. Nguyễn Công Hựu
17:00-17:25 17.4. Những tiến bộ trong phẫu thuật điều trị ung thư phổi. ThS.BS. Ngô Gia Khánh

 STUDIO 9 

Chủ tọa:
1. TS. Cao Hưng Thái
2. PGS.TS. Vũ Văn Giáp

Thư ký: BS.Trịnh Kim Giang

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
13:30-14:00 9.1 Công tác CĐT trong chống dịch COVID-19 TS. Cao Hưng Thái
14:00-14:30 9.2 Kết quả 10 năm triển khai công tác Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai và và định hướng phát triển 10 năm tới. ThS. Vũ Văn Nhân
14:30-15:00 9.3 Kết quả triển khai đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Việt Đức. TS. Lê Việt Khánh
15:00-15:10 9.4 Kết quả triển khai chương trình hợp tác hỗ trợ toàn diện về y tế giữa Bệnh viện Bạch Mai và UBND tỉnh Yên Bái. TS. Trần Thị Lan Anh
15:10-15:20 9.5. Ứng dụng công nghệ Thực tế tăng cường (AR) trong chăm sóc sức khỏe lâm sàng TS. Tonny Barnett
15:30-16:00 9.6 Kết quả bước đầu sau 2 năm triển khai Đề án KCB từ xa Bệnh viện Bạch Mai. TS. Hoàng Việt Anh
Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
07:00-07:45 Đón tiếp đại biểu  
07:45-08:00 Cắt băng khai trương, triển lãm.  
08:00-08:15 Văn nghệ chào mừng  
08:15-08:25 Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu TS. Đỗ Văn Thành
08:25-08:40 Phát biểu khai mạc và báo cáo tóm tắt lịch sử 110 năm thành lâp Bệnh viện Bạch Mai. PGS.TS. Đào Xuân Cơ
08:40-09:00 Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn
09:00-09:15 Trao tặng Danh hiệu Thi đua, Khen thưởng cho các tập thể cá nhân.  
09:15 – 09:25 Trao giải thưởng cho các tập thể đạt giải tại Hội diễn Văn nghệ Niềm tin chiến thắng kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện  
09:25-09:30 Vinh danh nhà khoa học trẻ tiêu biểu đạt Giải tại Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành Y năm 2021  

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn
2. GS.TS. Nguyễn Gia Bình
3. PGS.TS. Đào Xuân Cơ
4. TS.BS. Dương Đức Hùng

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
09:30-10:00 Điều trị bệnh nhân COVID-19 từ kinh nghiệm chống dịch tại Úc GS.TS. Greg Fox
10:00-10:30 Cập nhật về chẩn đoán và điều trị SARS-CoV-2 GS.TS. Nguyễn Gia Bình
10:30-11:00 Kinh nghiệm tổ chức bệnh viện điều trị COVID 19 trong điều kiện thảm hoạ và hướng tới sống chung với COVID 19 TS.BS. Đỗ Ngọc Sơn
11:00-11:30 Kiểm soát thành công đại dịch Covid 19, bài học kinh nghiệm từ Nhật Bản PGS.TS. Toshie Manabe
11:30–12:00 Chiến lược giải quyết một biến thể mới B.1.1.529 - Omicron TS.BS. Thomas Kesteman
12:00-12:10 Giới thiệu công ty AstraZeneca  Công Ty Astrazeneca
12:10-12:20 Thảo luận  
12:20-12:30 Kết luận  

 STUDIO 1 

Chủ tọa:
1. GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng
2. TS.BS. Dương Đức Hùng
3. PGS.TS. Đỗ Gia Tuyển

Thư ký: BSCKII.Lê Danh Vinh

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
08:00-08:30 18.1. Báo cáo kết quả ghép thận tại Bệnh viện Bạch Mai PGS.TS. Đặng Thị Việt Hà
08:30-09:00 18.2. Cập nhật thành tựu 10 năm ghép tim ở Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước
09:00-09:30 18.3. Tổng quan và kết quả ghép chi tại Bệnh viện 108 GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng
09:30-09:40 Báo cáo Nhà tài trợ 9.1 (Novartis) Thực hành lâm sàng với Everolimus. PGS.TS. Đặng Thị Việt Hà
09:40-09:50 Báo cáo Nhà tài trợ 9.2 (Menarini) Bifril- Thuốc ức chế men chuyển mới: Cấu trúc độc đáo và khác biệt trong điều trị Tăng huyết áp .  Công Ty Menarini

Chủ tọa:
1. GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng
2. TS.BS. Dương Đức Hùng
3. PGS.TS. Đỗ Gia Tuyển

Thư ký: BSCKII.Lê Danh Vinh

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
10:00-10:30 27.1. Chẩn đoán và hồi sức bệnh nhân chết não TS.BS. Phạm Tiến Quân
10:30-11:00 27.2. Đái tháo đường mới mắc ở người bệnh sau ghép thận: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị PGS.TS. Lê Việt Thắng
11:00-11:30 27.3. Kiểm soát nhiễm virus BK ở bệnh nhân ghép thận tại Bệnh viện quân y 103 PGS.TS. Phạm Quốc Toản
11:30-12:00 27.4. Ghép gan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Kinh nghiệm qua 86 trường hợp PGS.TS. Nguyễn Quang Nghĩa

 STUDIO 2 

Chủ tọa:
1. GS.TS. Ngô Qúy Châu
2. PGS.TS. Chu Thị Hạnh
3. PGS.TS. Phan Thu Phương

Thư ký: ThS.BS.Nguyễn Ngọc Dư

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
08:00-08:30 19.1. Điều trị tế bào gốc trong bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính PGS.TS. Phan Thu Phương
08:30-09:00 19.2. Ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ trong thực hành lâm sàng: Gánh nặng - Nhận diện và Xử trí TS.BS. Lê Khắc Bảo
09:00-09:30 19.3. Vai trò của phế thân ký trong thực hành lâm sàng PGS.TS. Chu Thị Hạnh
09:30-09:40 Báo cáo Nhà tài trợ 10.1 (Novartis) Tối ưu việc lựa chọn dụng cụ hít trong điều trị COPD. TS.BS. Đoàn Thị Phương Lan
09:40-09:50 Báo cáo Nhà tài trợ 10.2 (AstraZeneca) Dòng sản phẩm hô hấp AstraZeneca. DS. Cáp Xuân Sang

Chủ tọa:
1. GS.TS. Ngô Qúy Châu
2. PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến
3. PGS.TS. Vũ Văn Giáp

Thư ký: ThS.BS.Nguyễn Ngọc Dư

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
10:00-10:30 28.1. Vai trò của nội soi phế quản siêu âm trong chẩn đoán các khối trung thất TS. Masao Hashimoto
10:30-11:00 28.2 Kiểm soát triệu chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân COPD PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến
11:00-11:30 28.3 Nội soi phế quản can thiệp-Giải pháp cho các khối u xâm lấn khí phế quản PGS.TS. Vũ Văn Giáp
11:30-12:00 28.4 Tiếp cận chẩn đoán và điều trị xơ phổi vô căn PGS.TS. Phan Thu Phương

 STUDIO 3 

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Lê Công Định
2. ThS.BS. Vũ Trung Lương

Thư ký: BS.Trần Hà Linh

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
08:00-08:30 19.1. Viêm mũi xoang và viêm đường hô hấp dưới - Quan điểm PGS.TS. Lê Công Định
08:30-09:00 19.2. Kinh nghiệm chẩn đoán và phẫu thuật u tuyến cận giáp lành tính tại Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Bạch Mai ThS.BS. Vũ Trung Lương
09:00-09:30 19.3. Phẫu thuật u góc cầu tiểu não theo đường mổ xuyên mê nhĩ : Kết quả và kinh nghiệm TS.BS. Đào Trung Dũng
09:30-09:40 Báo cáo Nhà tài trợ 11.1 (GSK) Nhóm thuốc hô hấp của công ty GlaxoSmithKline. DS. Nguyễn Ngọc Dũng
09:40-09:50 Báo cáo Nhà tài trợ 11.2  

Chủ tọa:
1. GS.TS. Nguyễn Gia Khánh
2. PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

Thư ký: BS.Nguyễn Hữu Hiếu

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
10:00-10:30 29.1. Chẩn đoán và điều trị hen trẻ nhỏ dưới 5 tuổi PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
10:30-11:00 29.2. Liên kết khoa Sản-khoa Nhi trong chăm sóc trẻ sơ sinh sau sinh tại Bệnh viện Đa khoa TS.BS. Nguyễn Thành Nam
11:00-11:30 29.3. Dự phòng lây truyền virus viêm gan B từ mẹ sang con ThS.BS. Lê Thị Lan Anh
11:30-12:00 29.4. Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh ruột viêm ở trẻ em PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hà

 STUDIO 4 

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Đào Xuân Cơ
2. TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên

Thư ký: TS.BS.Bùi Văn Cường

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
08:00-08:30 21.1. Tổng quan ECMO ở bệnh nhân người lớn  
08:30-09:00 21.2. Vai trò của các “Gói-Bundles” trong hồi sức tích cực TS.BS. Nguyễn Đăng Tuân
09:00-09:30 21.3. Ngộ độc Cyanua TS.BS. Đặng Thị Xuân
09:30-09:40 Báo cáo Nhà tài trợ 12.1(Otsuka) Bài giới thiệu sản phẩm tại hội nghị Bệnh viện Bạch Mai. DS. Đặng Mai Trang
09:40-09:50 Báo cáo Nhà tài trợ 12.2 (Phương Đông) Lọc máu ngoài cơ thể sử dụng Oxiris trên bệnh nhân Covid-19 . ThS.BS. Phạm Thế Thạch

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Nguyễn Văn Chi
2. PGS.TS. Hà Trần Hưng

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
10:30-11:00 30.1. Ngộ độc Botulinum TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên
10:30-11:00 30.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân bị cắn bởi ba loài rắn độc gây rối loạn đông cầm máu thường gặp PGS.TS. Hà Trần Hưng
11:00-11:30 30.3. Điều trị sau cấp cứu ngừng tuần hoàn PGS.TS. Nguyễn Văn Chi
11:30-12:00 30.4. Cập nhật lọc máu hấp phụ trong hồi sức cấp cứu TS.BS. Đỗ Ngọc Sơn

Chủ tọa:
1. GS.TS. Nguyễn Gia Bình
2. PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn
3. PGS.TS. Đào Xuân Cơ

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
12:15-13:15 LỌC MÁU NGOÀI CƠ THỂ TRÊN BỆNH NHÂN COVID 19  
12:30 - 12:35 Phát biểu khai mạc. PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn
12:35-12:55 Lọc máu hấp phụ trên bệnh nhân Covid 19 TS.BS. Lê Thị Diễm Tuyết
12:55-13:15 Chia sẻ kinh nghiệm lọc máu liên tục trên bệnh nhân Covid 19 tại BV Nhiệt đới TW. TS.BS. Đồng Phú Khiêm
13:15-13:25 Thảo luận  
13:25 - 13:30 Tổng kết PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn

 STUDIO 5 

Chủ tọa:
1. GS.TS. Trần Ngọc Ân
2. PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
3. PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng

Thư ký: TS.BS.Bùi Hải Bình

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
08:00-08:30 22.1. Chẩn đoán và điều trị bệnh tự miễn PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
08:30-09:00 22.2. Các khía cạnh về miễn dịch trong viêm khớp dạng thấp PGS.TS. Nguyễn Ngọc Châu
09:00-09:30 22.3. Cập nhật điều trị bệnh gút: vai trò của thuốc ức chế men xanthyl oxidase (XOI) TS.BS. Trần Thị Tô Châu
09:30-09:40 Báo cáo Nhà tài trợ 13.1 (Johnson & Johnson) Kiểm soát các biểu hiện ngoài khớp của bệnh lý viêm khớp cột sống thể trục với Golimumab. DS. Nguyễn Thị Thu Hương

Chủ tọa:
1. GS.TS. Trần Ngọc Ân
2. PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
3. PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng

Thư ký: TS.BS.Bùi Hải Bình

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
10:00-10:30 31.1. Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh thoái hóa khớp và cột sống TS.BS. Bùi Hải Bình
10:30-11:00 31.2. Tiếp cận chẩn đoán sớm viêm khớp cột sống thể trục TS.BS. Nguyễn Thị Nga
11:00-11:30 31.3. Loãng xương do glucocorticoid TS.BS. Phạm Hoài Thu

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng
2. TS.BS. Nguyễn Thị Phương Thủy
3. TS.BS. Lê Thị Liễu

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
12:15-13:15 “ Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị viêm cột sống dinh khớp” PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng
12:15-13:15 Bài 1: Tiếp cận chẩn đoán sớm viêm khớp cột sống từ tuyến cơ sở: Vai trò của bác sĩ đa khoa TS.BS. Nguyễn Thị Phương Thủy
12:15-13:15 Bài 2: Điều trị sớm nhắm mục tiêu Viêm khớp cột sống: vai trò của thuốc sinh học. TS.BS. Lê Thị Liễu

 STUDIO 6 

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Vũ Thị Tường Vân
2. TS.BS. Bùi Tuấn Anh
3. TS.BS. Nguyễn Tuấn Tùng

Thư ký: ThS.BS.Kiều Thị Vân Oanh

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
08:00-08:30 23.1. Dịch tễ học phân tử các chủng Klebsiella Pneumoniae kháng Carbapenem TS.BS. Phạm Hồng Nhung
08:30-09:00 23.2. Khuyến cáo của Hội Sinh hoá lâm sàng về xét nghiệm các dấu ấn ung thư TS.BS. Bùi Tuấn Anh
09:00-09:30 30.3. Ứng dụng liệu pháp tế bào đuôi gai trong điều trị bệnh đa u tuỷ xương TS.BS. Nguyễn Trường Chung
09:30-09:40 Báo cáo Nhà tài trợ 14.1 Giải pháp labo thông minh tại Trung tâm huyết học Bạch Mai. (Công ty Minh Tâm)  Lê Minh Đức
09:40-09:50 Báo cáo Nhà tài trợ 14.2 Giới thiệu các giải pháp tổng thể từ Abbott ( Công ty Abbott )  Công Ty Abbott

Chủ tọa:
1. GS.TS. Phạm Quang Vinh
2. TS.BS. Bùi Tuấn Anh
3. ThS.BS. Trương Thái Phương

Thư ký: ThS.Kiều Thị Vân Oanh

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
11:30-12:00 32.4. Kết quả ứng dụng kỹ thuật PCR đa mồi trong chẩn đoán các căn nguyên gây Viêm màng não tại Bệnh viện Bạch Mai ThS.BS. Phạm Thanh Nga
10:00-10:30 32.1. Phát hiện đột biến kháng thuốc NAs của HBV trên bệnh nhân viêm gan B mạn tính năm 2017-2018 BSCKII. Lê Thị Ngân
10:30-11:00 32.2. Vai trò của Flow Cytometry trong đánh giá bệnh tồn dư tối thiểu được thực hiện tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai TS.BS. Đỗ Thị Vinh An
11:00-11:30 32.3. Ảnh hưởng của thuốc cefoxitin đến kết quả xét nghiệm định lượng creatinin ThS.BS. Trần Văn Chức
11:30-12:00 32.4. Kết quả ứng dụng kỹ thuật PCR đa mồi trong chẩn đoán các căn nguyên gây Viêm màng não tại Bệnh viện Bạch Mai ThS.BS. Phạm Thanh Nga

Chủ tọa:
1. GS.TS. Phạm Quang Vinh

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
12:15-13:15 Những bước tiến mới của ứng dụng sinh học phân tử trong y học hiện đại .  
12:15-13:15 Cập nhật các kỹ thuật xét nghiệm mới trong chẩn đoán các bệnh nhiễm trùng ở trẻ em . TS.BS. Phùng Thị Bích Thủy
12:15-13:15 Xét nghiệm đột biến gen EGFR: Cải thiện chất lượng xét nghiệm trong điều trị ung thư phổi . TS.BS. Phạm Văn Lợi

 STUDIO 7 

Chủ tọa:
1. GS.TS. Lê Văn Thính
2. PGS.TS. Lương Tuấn Khanh
3. TS.BS. Võ Hồng Khôi
4. TS.BS. Nguyễn Doãn Phương

Thư ký: ThS.BS.Hồ Thị Dung

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
08:00-08:30 24.1 Vai trò của điện cơ trong chẩn đoán ngộ độc Botulinum: Báo cáo 2 trường hợp TS.BS. Nguyễn Văn Tuận
08:30-09:00 24.2. Rối loạn giấc ngủ: tiếp cận tổng quát từ khía cạnh Gene-sinh hóa, giải phẫu chức năng và tâm lý TS.BS. Nguyễn Đăng Tuân
PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
09:00-09:30 24.3. Vận động sớm sau đột quỵ não PGS.TS. Lương Tuấn Khanh
09:30-09:40 Báo cáo Nhà tài trợ 15.1 (Sanofi) Giới thiệu sản phẩm Plavix 300mg – Liều nạp kháng tập tiểu cầu trong điều trị bệnh động mạch vành . ThS.BS. Lê Thị Thu Trang

Chủ tọa:
1. TS.BS. Nguyễn Hoàng Phương
2. TS.BS. Phạm Huy Thông
3. ThS.BS. Trần Thái Sơn

Thư ký: ThS.BS.Nguyễn Ngọc Oanh

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
10:00-10:30 33.1. Tổn thương da nặng do thuốc và yếu tố di truyền trong dự báo nguy cơ mắc bệnh BS. Chu Chí Hiếu
10:30-11:00 33.2. Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi trong điều trị hen phế quản dị ứng TS.BS. Phạm Huy Thông
11:00-11:30 33.3. Tổng quan về các phương pháp điều trị trẻ hóa da vùng mặt ThS.BS. Nguyễn Ngọc Oanh
11:30-12:00 33.4. Kháng thể đơn dòng kháng CD20 (Rituximab) trong điều trị các bệnh tự miễn TS.BS. Nguyễn Hữu Trường

 STUDIO 8 

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Trần Hiếu Học
2. TS.BS. Nguyễn Toàn Thắng

Thư ký: ThS.BS.Nguyễn Văn Hoàng

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
08:00-08:30 25.1. Liên quan giữa tình trạng suy yếu (Frailty) và kết quả phẫu thuật (tổng quan và nghiên cứu tại Bệnh viện Bạch Mai). ThS.BS. Phạm Thị Thu Hiền
TS.BS. Nguyễn Toàn Thắng
08:30-09:00 25..2. Cắt khối tá tụy điều trị các bệnh lý u vùng quanh bóng Vater (cập nhật và kinh nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai và trên TG) TS.BS. Trần Quế Sơn
09:00-09:30 25.3. Cập nhật ứng dụng phẫu thuật sử dụng siêu âm trong phẫu thuật răng hàm mặt. TS.BS. Trịnh Hồng Mỹ

Chủ tọa:
1. ThS.BS. Phạm Đức Mục
2. TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Thư ký: ThS.Hà Hải Long

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
10:00-10:30 34.1. Chăm sóc điều dưỡng toàn diện: các học thuyết và quan điểm TS.BS. Nguyễn Thị Lan Anh
10:30-11:00 34.2. Vai trò của điều dưỡng trong xử trí cấp cứu người bệnh đột quỵ não cấp. CN. Đỗ Thị Hải Vân
11:00-11:30 34.3. Chất lượng cuộc sống người bệnh và vai trò điều dưỡng trong chăm sóc sau ghép tim tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2012-2020. ThS.BS. Nguyễn Xuân Vinh
11:30-12:00 34.4. Chăm sóc vết thương ở người bệnh khuyết phần mềm sau chấn thương được ghép da CN. Phạm Văn Thành

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Phạm Cẩm Phương
2. TS.BS. Phạm Văn Thái
3. ThS.BS. Nguyễn Thế Thu

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
12:15-12:20 Phát biểu khai mạc. PGS.TS. Phạm Cẩm Phương
12:20-12:40 Chiến lược điều trị tuần tự với EGFR TKI: Khởi trị với TKI thế hệ 1 hay thế hệ 2? TS.BS. Phạm Văn Thái
12:40-12:55 Ca lâm sàng điều trị tuần tự afatinib-osimertinib ThS.BS. Nguyễn Thế Thu
12:55-13:10 Thảo luận  
13:10-13:15 Đúc kết – Bế mạc PGS.TS. Phạm Cẩm Phương

 STUDIO 9 

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng
2. TS.BS. Trần Song Giang

Thư ký: Vũ Ngọc Anh Thư

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
08:00-08:30 26.1 Chương trình phát triển công tác xã hội tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030 TS. Phạm Thị Hải Hà
08:30-09:00 26.2 Một số định hướng phát triển công tác xã hội trong y tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030 PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng
09:00-09:30 26.3. Vai trò của CTXH trong phòng ngừa ứng phó với xâm hại, bạo hành trẻ em Bà. Lê Hồng Loan
09:30-10:00 26.4 Mô hình hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Bạch Mai ThS. Hoàng Thị Phú Bằng
10:00-10:30 26.5 Công tác xã hội trong bệnh viện tại Việt Nam: tính chuyên nghiệp trong đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TS. Phạm Tiến Nam

 STUDIO 1 

Chủ tọa:
1. GS.TS. Hoàng Văn Minh
2. TS.BS. Trần Anh Tuấn

Thư ký: BSCKII.Nguyễn Thị Tố Ngân

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
13:30-13:50 BC.1.1. Cập nhật điều trị can thiệp nội mạch một số bệnh lý tiết niệu - sinh dục PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiền
13:50-14:00 Báo cáo Nhà tài trợ 17 (Siemens Healthineers) Photon-counting CT (Chụp cắt lớp vi tính đếm photon) - Kỷ nguyên mới trong ứng dụng hình ảnh học. Ông. Nguyễn Đình Dũng
14:00-14:20 BC.1.2. Phương pháp nút động mạch điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt có thể tích lớn > 80gam BSCKII. Phan Hoàng Giang
14:20-14:30 Báo cáo Nhà tài trợ 25  
15:00-15:20 BC.1.3. Can thiệp ngược dòng qua Shunt vị thận (Parto) trong điều trị giãn tĩnh mạch dạ dày trên bệnh nhân xơ gan BSCKII. Trịnh Hà Châu
15:20-15:40 BC.1.4. Bước đầu đánh giá hiệu quả phương pháp đốt sóng cao tần nhân lành tính tuyến giáp có triệu chứng BSCKII. Nguyễn Thị Tố Ngân

 STUDIO 2 

Chủ tọa:
1. TS.BS. Phạm Văn Thái
2. TS.BS. Nguyễn Tuấn Tùng
3. TS.BS. Nguyễn Quang Hùng

Thư ký: CN.Nguyễn Thị Loan

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
13:30-13:50 BC.2.1. Cập nhật tiến bộ trong điều trị nội khoa bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ TS.BS. Phạm Văn Thái
14:00-14:20 BC.2.2. Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân u não và bệnh lý sọ não bằng phương pháp xạ phẫu dao Gamma quay tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu-Bệnh viện Bạch Mai TS.BS. Nguyễn Quang Hùng
14:20-14:30 Báo cáo Nhà tài trợ 26  
15:10-15:20 BC.2.3. Xác định đột biến gen trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng giải trình tự gen thế hệ mới tại Bệnh viện Bạch Mai CN. Võ Thị Thúy Quỳnh

 STUDIO 3 

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
2. TS.BS. Phan Hồng Minh
3. TS.BS. Đoàn Thị Phương Lan

Thư ký: ThS.BS.Nguyễn Ngọc Dư

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
13:30-13:50 BC.3.1. Cập nhật dự phòng và điều trị biến chứng co thắt mạch và thiếu máu não muộn trên bệnh nhân xuất huyết dưới nhện do vỡ phình mạch ThS.BS. Vương Xuân Trung
13:50-14:00 Báo cáo Nhà tài trợ 19 (Boehringer Ingelheim) Phối hợp thuốc viên hạ đường huyết với Insulin: Giải pháp lưa chọn tối ưu. ThS.BS. Vũ Thùy Thanh
14:00-14:20 BC.3.2. Cập nhật xử trí xuất huyết nội sọ ThS.BS. Nguyễn Tiến Dũng
14:20-14:30 Báo cáo Nhà tài trợ 27 (Bayer) Vai trò của Rivaroxaban trong bệnh lý động mạch ngoại biên (PAD). DS. Nguyễn Thị Thơi
15:00-15:20 BC.3.3. Hiệu quả tư vấn cai nghiện thuốc lá qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá 18006606 tại Bệnh viện Bạch Mai ThS.BS. Phạm Thị Lệ Quyên

 STUDIO 4 

Chủ tọa:
1. PGS.TS. Phạm Bá Nha
2. TS.BS. Trần Mạnh Hùng

Thư ký: TS.BS.Trần Quế Sơn

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
13:30-13:50 BC.4.1. Khâu thủng ổ loét dạ dày tá tràng có sử dụng dây chằng tròn BS. Nguyễn Chiến Quyết
TS. Trần Quế Sơn
14:00-14:20 BC.4.2. Đánh giá kết quả phẫu thuật bơm Cement bệnh nhân xẹp đa tầng thân đốt sống ngực - thắt lưng do loãng xương ThS.BS. Lê Đăng Tân
15:00-15:20 BC.4.3. Phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa ở bệnh nhân có thai to BS. Nguyễn Chiến Quyết
TS. Trần Quế Sơn

 STUDIO 5 

Chủ tọa:
1. GS.TS. Nguyễn Gia Bình
2. TS.BS. Lê Thị Diễm Tuyết

Thư ký: TS.BS.Bùi Văn Cường

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
13:30-13:50 BC.5.1. Giá trị của điểm dự báo sống sót và điểm tiên lượng tử vong ở các bệnh nhân ARDS nặng khi điều trị bằng kỹ thuật ECMO tĩnh mạch-tĩnh mạch ThS.BS. Phạm Thế Thạch
13:50-14:00 Báo cáo Nhà tài trợ 21  
14:00-14:20 BC.5.2. Đặc điểm lâm sàng, tính nhạy kháng và kết quả điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện do Klebsiella pneumoniae tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai TS.BS. Bùi Thị Hương Giang
14:20-14:30 Báo cáo Nhà tài trợ 29 ( Pfizer ) Sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gram âm đa kháng: Tiếp cận dược lâm sàng. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh
15:00-15:20 BC.5.3. Nghiên cứu áp dụng USCOM trong hướng dẫn bồi phụ thể tích tuần hoàn ở bệnh nhân viêm tụy cấp ThS.BS. Nguyễn Tú Anh
15:20-15:40 BC.5.4. Rối loạn đông máu trong quá trình hỗ trợ oxy qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch-động mạch ở bệnh nhân sốc tim do viêm cơ tim cấp TS.BS. Bùi Văn Cường

 STUDIO 6 

Chủ tọa:
1. ThS.BS. Kiều Văn Tuấn
2. TS.BS. Nguyễn Công Long
3. TS.BS. Nghiêm Trung Dũng

Thư ký: ThS.BS.Trần Thị Tân

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
13:30-13:50 BC.6.1. Nhận xét tổn thương mô bệnh học của bệnh nhân viêm thận lupus theo ISN/RPS 2003 và mối liên quan với một số yếu tố miễn dịch BS. Trần Thị Mai Hoa
14:00-14:20 BC.6.2.Chiến lược phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư gan nguyên phát tại Việt Nam ThS.BS. Bùi Tiến Dũng
15:00-15:20 BC.6.3. Ứng dụng kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD) điều trị các tổn thương tân tạo tại dạ dày: Đánh giá sau 5 năm thực hiện ThS.BS. Nguyễn Thế Phương
15:20-15:40 BC.6.4. Kết quả ban đầu điều trị bệnh nhân IBD bằng thuốc sinh học tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai ThS.BS. Hoàng Văn Chương

 STUDIO 7 

Chủ tọa:
1. TS.BS. Đoàn Thu Trà
2. TS.BS. Nguyễn Văn Dũng

Thư ký: ThS.BS.Nông Minh Vương

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
13:30-13:50 BC.7.1. Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm gan vi rút B mạn TS.BS. Nguyễn Văn Dũng
14:00-14:20 BC.7.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân Whitmore tại Bệnh viện Bạch Mai 2012-2019 ThS.BS. Nguyễn Quang Huy
15:00-15:20 BC.7.3. Mối tương quan giữa nồng độ HCV CORE ANTIGEN và HCV-RNA ở bệnh nhân nhiễm HCV tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới-Bệnh viện Bạch Mai TS.BS. Nguyễn Văn Dũng
15:20-15:40 BC.7.4. Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, yếu tố nguy cơ mắc tiêu chảy do Clostridium difficile ở người lớn điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, 2013-2017 ThS.BS. Nguyễn Thị Hương Giang

 STUDIO 8 

Chủ tọa:
1. GS.TS. Đỗ Doãn Lợi
2. TS.BS. Nguyễn Công Hựu

Thư ký: BS.Chu Khánh Hòa

Giờ Tiêu đề Người trình bày Lưu vào Lịch
13:30-13:50 BC.8.1. Kết quả sớm phẫu thuật tái tạo van động mạch chủ hai lá van bằng màng ngoài tim tự thân ThS.BS. Ngô Thành Hưng
14:00-14:20 BC.8.2. Cải tiến nâng cao kiến thức người bệnh và gia đình người bệnh về các vấn đề chăm sóc ThS.BS. Phùng Văn Thắng
15:00-15:20 BC.8.3. Phẫu thuật tim nội soi với công nghệ 3D tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E TS.BS. Nguyễn Công Hựu
15:20-15:40 BC.8.4. Thay đổi điện giải và áp lực thẩm thấu huyết thanh sau phẫu thuật cắt đốt nội soi u phì đại tuyến tiền liệt lành tính BS. Chu Khánh Hòa