ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

DANH SÁCH PHIÊN & CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC

Tìm kiếm:
Stt Tên Phiên/Chuyên đề khoa học Ngày Giờ Lưu vào Lịch
1Phiên toàn thể ngày thứ 1 Sáng ngày 18.12.2021 09:30-12:30
2Hội thảo Vệ tinh 01 Novartis Sáng ngày 18.12.2021 12:30-13:30
3Hội thảo Vệ tinh 02 Sanofi Sáng ngày 18.12.2021 12:30-13:30
4Hội thảo Vệ tinh 03 Sanofi Sáng ngày 18.12.2021 12:30-13:30
5Hội thảo Vệ tinh 04 AstraZeneca Sáng ngày 18.12.2021 12:30-13:30
6Hội thảo Vệ tinh 05 Menarini Sáng ngày 18.12.2021 12:30-13:30
7Hội thảo Vệ tinh 06 AstraZeneca Sáng ngày 18.12.2021 12:30-13:30
8Hội thảo Vệ tinh 08 Boehringer Ingelheim Sáng ngày 18.12.2021 12:30-13:30
9Chuyên đề 1: Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ Chiều ngày 18.12.2021 13:30 - 15:30
10Chuyên đề 2: Sinh học phân tử-Tế bào gốc-Gen trị liệu Chiều ngày 18.12.2021 13:30 - 15:30
11Chuyên đề 3: Đột quỵ não Chiều ngày 18.12.2021 13:30-15:30
12Chuyên đề 4: Tim mạch Chiều ngày 18.12.2021 13:30 - 15:30
13Chuyên đề 5: Tiêu hóa - Gan mật Chiều ngày 18.12.2021 13:30 - 15:30
14Chuyên đề 6: Bệnh Nội tiết - Chuyển hóa Chiều ngày 18.12.2021 13:30 - 15:30
15Chuyên đề 7: Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Chiều ngày 18.12.2021 13:30 - 15:30
16Chuyên đề 8: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức Chiều ngày 18.12.2021 13:30 - 15:30
17Chuyên đề 9: Đào tạo – Chỉ đạo tuyến - KCBTX Chiều ngày 18.12.2021 13:30 - 15:30
18Chuyên đề 10: Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ Chiều ngày 18.12.2021 15:30 - 17:30
19Chuyên đề 11: Sinh học phân tử - Tế bào gốc - Gen trị liệu Chiều ngày 18.12.2021 15:30 - 17:30
20Chuyên đề 12: Đột quỵ não Chiều ngày 18.12.2021 15:30 - 17:30
21Chuyên đề 13: Tim mạch Chiều ngày 18.12.2021 15:30 - 17:30
22Chuyên đề 14: Điện quang - Y học hạt nhân và Ung bướu Chiều ngày 18.12.2021 15:30 - 17:30
23Chuyên đề 15: Dược lâm sàng Chiều ngày 18.12.2021 15:30 - 17:30
24Chuyên đề 16: Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Chiều ngày 18.12.2021 15:30 - 17:30
25Chuyên đề 17: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức Chiều ngày 18.12.2021 15:30 - 17:30
26Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai Sáng ngày 19.12.2021 07:30-09:30
27Phiên toàn thể: HỘI THẢO QUỐC TẾ COVID-19 Sáng ngày 19.12.2021 09:30-12:30
28Chuyên đề 18: Ghép tạng Sáng ngày 19.12.2021 08:00-10:00
29Chuyên đề 19: Hô hấp Sáng ngày 19.12.2021 08:00-10:00
30Chuyên đề 20: Tai Mũi Họng Sáng ngày 19.12.2021 08:00-10:00
31Chuyên đề 21: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc Sáng ngày 19.12.2021 08:00-10:00
32Chuyên đề 27: Ghép tạng Sáng ngày 19.12.2021 10:00-12:00
33Chuyên đề 28: Hô hấp Sáng ngày 19.12.2021 10:00-12:00
34Chuyên đề 29: Nhi khoa Sáng ngày 19.12.2021 10:00-12:00
35Chuyên đề 30: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc Sáng ngày 19.12.2021 10:00-12:00
36Chuyên đề 22: Thấp khớp học tiếp cận đa chuyên ngành Sáng ngày 19.12.2021 08:00-10:00
37Chuyên đề 23: Cận lâm sàng Sáng ngày 19.12.2021 08:00-10:00
38Chuyên đề 24: Thần kinh - Tâm thần - Phục hồi chức năng Sáng ngày 19.12.2021 08:00-10:00
39Chuyên đề 25: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức Sáng ngày 19.12.2021 08:00-10:00
40Chuyên đề 26: Tính chuyên nghiệp của công tác xã hội trong bệnh viện Sáng ngày 19.12.2021 08:00-10:00
41Chuyên đề 31: Thấp khớp học tiếp cận đa chuyên ngành Sáng ngày 19.12.2021 10:00 - 12:00
42Chuyên đề 32: Cận lâm sàng Sáng ngày 19.12.2021 10:00-12:00
43Chuyên đề 33: Dị ứng - Da liễu Sáng ngày 19.12.2021 10:00-12:00
44Chuyên đề 34: Vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh Sáng ngày 19.12.2021 10:00-12:00
45Hội thảo Vệ tinh 09 Sáng ngày 19.12.2021 12:15-13:15
46Hội thảo Vệ tinh 11 Sáng ngày 19.12.2021 12:15-13:15
47Hội thảo Vệ tinh 12 Baxter Sáng ngày 19.12.2021 12:15-13:15
48Hội thảo Vệ tinh 13 Novartis Sáng ngày 19.12.2021 12:15-13:15
49Hội thảo Vệ tinh 14 Phương Đông Sáng ngày 19.12.2021 12:15-13:15
50Hội thảo Vệ tinh 15 Sáng ngày 19.12.2021 12:15-13:15
51Hội thảo Vệ tinh 16 Boehringer Ingelheim Sáng ngày 19.12.2021 12:15-13:15
52Lễ Bế mạc - Trao giải thưởng báo cáo nghiên cứu khoa học Chiều ngày 19.12.2021 15:40-16:00
53BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 1 Chiều ngày 19.12.2021 13:30 - 16:00
54BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 2 Chiều ngày 19.12.2021 13:30 - 16:00
55BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 3 Chiều ngày 19.12.2021 13:30 - 16:00
56BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 4 Chiều ngày 19.12.2021 13:30 - 16:00
57BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 5 Chiều ngày 19.12.2021 13:30 - 16:00
58BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 6 Chiều ngày 19.12.2021 13:30 - 16:00
59BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 7 Chiều ngày 19.12.2021 13:30 - 16:00
60BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 8 Chiều ngày 19.12.2021 13:30 - 16:00