ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

27.2. Đái tháo đường mới mắc ở người bệnh sau ghép thận: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị

PGS.TS. Lê Việt Thắng