ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

BC.1.3. Can thiệp ngược dòng qua Shunt vị thận (Parto) trong điều trị giãn tĩnh mạch dạ dày trên bệnh nhân xơ gan

BSCKII. Trịnh Hà Châu