ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

BC.5.1. Giá trị của điểm dự báo sống sót và điểm tiên lượng tử vong ở các bệnh nhân ARDS nặng khi điều trị bằng kỹ thuật ECMO tĩnh mạch-tĩnh mạch

ThS.BS. Phạm Thế Thạch