ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

BC.5.2. Đặc điểm lâm sàng, tính nhạy kháng và kết quả điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện do Klebsiella pneumoniae tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai

TS.BS. Bùi Thị Hương Giang