ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

BC.6.1. Nhận xét tổn thương mô bệnh học của bệnh nhân viêm thận lupus theo ISN/RPS 2003 và mối liên quan với một số yếu tố miễn dịch

BS. Trần Thị Mai Hoa