ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

BC.6.3. Ứng dụng kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD) điều trị các tổn thương tân tạo tại dạ dày: Đánh giá sau 5 năm thực hiện

ThS.BS. Nguyễn Thế Phương