ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

BC.8.1. Kết quả sớm phẫu thuật tái tạo van động mạch chủ hai lá van bằng màng ngoài tim tự thân

ThS.BS. Ngô Thành Hưng