ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

BC.8.4. Thay đổi điện giải và áp lực thẩm thấu huyết thanh sau phẫu thuật cắt đốt nội soi u phì đại tuyến tiền liệt lành tính

BS. Chu Khánh Hòa