ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

1.2. Tạo hình khuyết lớn vùng mũi bằng vạt mỏng đùi trước ngoài tự do dạng chùm

TS.BS. Phạm Thị Việt Dung