ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

2.1. Đánh giá hiệu quả và độc tính của các phác đồ điều kiện hóa diệt tủy trước ghép ở bệnh nhân bạch cầu cấp dòng tủy tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học.

BSCKII. Nguyễn Hạnh Thư