ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

Báo cáo Nhà tài trợ 4.2 (Medtronic) Điều trị bệnh rung nhĩ kịch phát bằng phương pháp triệt đốt áp lạnh Cryo.

TS.BS. Trần Song Giang