ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

5.4. Kết quả bước đầu điều trị bệnh co thắt tâm vị bằng phương pháp cắt cơ thắt thực quản dưới qua nội soi (Peoralendoscopicmyotomy-POEM)

ThS.BS. Trần Tuấn Việt