ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

10.2. Tạo hình khuyết đầu mũi sử dụng vạt da sụn vành tai tự do

ThS.BS. Tạ Thị Hồng Thúy