ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

15.2. Hiệu chỉnh liều vancomycin dựa trên giám sát nồng độ thuốc ở bệnh nhân lọc máu liên tục

ThS.BS. Đỗ Thị Hồng Gấm