ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

16.2. Ứng dụng các kỹ thuật không nuôi cấy trong phát hiện dấu vết vi sinh vật gây nhiễm khuẩn huyết

TS.BS. Ngô Tất Trung