ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

19.2. Kinh nghiệm chẩn đoán và phẫu thuật u tuyến cận giáp lành tính tại Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Bạch Mai

ThS.BS. Vũ Trung Lương