ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

22.3. Cập nhật điều trị bệnh gút: vai trò của thuốc ức chế men xanthyl oxidase (XOI)

TS.BS. Trần Thị Tô Châu