ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

25.1. Liên quan giữa tình trạng suy yếu (Frailty) và kết quả phẫu thuật (tổng quan và nghiên cứu tại Bệnh viện Bạch Mai).

ThS.BS. Phạm Thị Thu Hiền