ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

25..2. Cắt khối tá tụy điều trị các bệnh lý u vùng quanh bóng Vater (cập nhật và kinh nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai và trên TG)

TS.BS. Trần Quế Sơn