ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

32.2. Vai trò của Flow Cytometry trong đánh giá bệnh tồn dư tối thiểu được thực hiện tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai

TS.BS. Đỗ Thị Vinh An