ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

BC.4.2. Đánh giá kết quả phẫu thuật bơm Cement bệnh nhân xẹp đa tầng thân đốt sống ngực - thắt lưng do loãng xương

ThS.BS. Lê Đăng Tân