ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

BC.5.3. Nghiên cứu áp dụng USCOM trong hướng dẫn bồi phụ thể tích tuần hoàn ở bệnh nhân viêm tụy cấp

ThS.BS. Nguyễn Tú Anh