ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Stt Ngày Giờ Phiên Kênh / Hội trường Tên Báo cáo Người trình bày Video
1 Sáng ngày 19.12.2021 07:00-07:45 Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai Đón tiếp đại biểu  
2 Sáng ngày 19.12.2021 07:45-08:00 Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai Cắt băng khai trương, triển lãm.  
3 Sáng ngày 19.12.2021 08:00-08:15 Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai Văn nghệ chào mừng  
4 Sáng ngày 19.12.2021 08:15-08:25 Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu TS. Đỗ Văn Thành
5 Sáng ngày 19.12.2021 08:25-08:40 Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai Phát biểu khai mạc và báo cáo tóm tắt lịch sử 110 năm thành lâp Bệnh viện Bạch Mai. PGS.TS. Đào Xuân Cơ
6 Sáng ngày 19.12.2021 08:40-09:00 Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn
7 Sáng ngày 19.12.2021 09:00-09:15 Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai Trao tặng Danh hiệu Thi đua, Khen thưởng cho các tập thể cá nhân.  
8 Sáng ngày 19.12.2021 09:15 – 09:25 Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai Trao giải thưởng cho các tập thể đạt giải tại Hội diễn Văn nghệ Niềm tin chiến thắng kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện  
9 Sáng ngày 19.12.2021 09:30-10:00 Phiên toàn thể: HỘI THẢO QUỐC TẾ COVID-19 Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai Điều trị bệnh nhân COVID-19 từ kinh nghiệm chống dịch tại Úc GS.TS. Greg Fox
10 Sáng ngày 19.12.2021 11:30-12:00 Chuyên đề 32: Cận lâm sàng Studio 6 32.4. Kết quả ứng dụng kỹ thuật PCR đa mồi trong chẩn đoán các căn nguyên gây Viêm màng não tại Bệnh viện Bạch Mai ThS.BS. Phạm Thanh Nga
11 Sáng ngày 19.12.2021 09:25-09:30 Lễ Meeting chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai Vinh danh nhà khoa học trẻ tiêu biểu đạt Giải tại Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành Y năm 2021  
12 Sáng ngày 19.12.2021 10:00-10:30 Phiên toàn thể: HỘI THẢO QUỐC TẾ COVID-19 Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai Cập nhật về chẩn đoán và điều trị SARS-CoV-2 GS.TS. Nguyễn Gia Bình
13 Sáng ngày 19.12.2021 10:30-11:00 Phiên toàn thể: HỘI THẢO QUỐC TẾ COVID-19 Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai Kinh nghiệm tổ chức bệnh viện điều trị COVID 19 trong điều kiện thảm hoạ và hướng tới sống chung với COVID 19 TS.BS. Đỗ Ngọc Sơn
14 Sáng ngày 19.12.2021 11:00-11:30 Phiên toàn thể: HỘI THẢO QUỐC TẾ COVID-19 Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai Kiểm soát thành công đại dịch Covid 19, bài học kinh nghiệm từ Nhật Bản PGS.TS. Toshie Manabe
15 Sáng ngày 19.12.2021 11:30–12:00 Phiên toàn thể: HỘI THẢO QUỐC TẾ COVID-19 Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai Chiến lược giải quyết một biến thể mới B.1.1.529 - Omicron TS.BS. Thomas Kesteman
16 Sáng ngày 19.12.2021 12:00-12:10 Phiên toàn thể: HỘI THẢO QUỐC TẾ COVID-19 Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai Giới thiệu công ty AstraZeneca  Công Ty Astrazeneca
17 Sáng ngày 19.12.2021 12:10-12:20 Phiên toàn thể: HỘI THẢO QUỐC TẾ COVID-19 Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai Thảo luận  
18 Sáng ngày 19.12.2021 12:20-12:30 Phiên toàn thể: HỘI THẢO QUỐC TẾ COVID-19 Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 - Studio Bệnh viện Bạch Mai Kết luận  
19 Sáng ngày 18.12.2021 09:30-10:00 Phiên toàn thể ngày thứ 1 Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 Kỷ nguyên ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chuyên ngành tim mạch GS.TS. Nguyễn Lân Việt
20 Sáng ngày 18.12.2021 10:00-10:30 Phiên toàn thể ngày thứ 1 Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 Các xu hướng công nghệ Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong Y tế GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy
21 Sáng ngày 18.12.2021 10:30-11:00 Phiên toàn thể ngày thứ 1 Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 Quản trị tinh gọn Bệnh viện-Hành trình thay đổi từ nhận thức tới hành động-Chia sẻ bài học và kinh nghiệm thành công ThS.BS. Vũ Hồng Dân
22 Sáng ngày 18.12.2021 11:00-11:30 Phiên toàn thể ngày thứ 1 Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 Mô hình quản lý khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y dược Hồ Chí Minh PGS.TS. Nguyễn Hoàng Bắc
23 Sáng ngày 18.12.2021 11:30-12:00 Phiên toàn thể ngày thứ 1 Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 Thực trạng nhiễm khuẩn ở bệnh nhân COVID-19 nằm viện-Chúng ta cần làm gì để thay đổi? TS.BS. Trương Anh Thư
24 Sáng ngày 18.12.2021 12:00-12:10 Phiên toàn thể ngày thứ 1 Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 Tối ưu điều trị HFrEF từ nội viện nhằm giảm thiểu kết cục bất lợi cho bệnh nhân (Được tài trợ bởi Công ty TNHH Novartis) ThS.BS. Viên Hoàng Long
25 Sáng ngày 18.12.2021 12:10-12:20 Phiên toàn thể ngày thứ 1 Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 Thảo luận  
26 Sáng ngày 18.12.2021 12:20-12:30 Phiên toàn thể ngày thứ 1 Hội trường Quốc tế tầng 3 Nhà A11 Kết luận  
27 Sáng ngày 18.12.2021 12:00-13:30 Hội thảo Vệ tinh 05 Menarini Studio 5 Cập nhật quản lý viêm gan B &C 2020 và chiến lược điều trị hội chứng ruột kích thích  
28 Sáng ngày 18.12.2021 12:15-12:20 Hội thảo Vệ tinh 05 Menarini Studio 5 Phát biểu khai mạc.  
29 Chiều ngày 18.12.2021 13:30-14:00 Chuyên đề 1: Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ Studio 1 1.1. Lâm sàng và điều trị dị dạng tĩnh mạch TS.BS. Vũ Trung Trực
30 Sáng ngày 18.12.2021 12:20-12:40 Hội thảo Vệ tinh 05 Menarini Studio 5 Chiến lược điều trị lâu dài IBS. TS.BS. Nguyễn Công Long
31 Chiều ngày 18.12.2021 14:00-14:30 Chuyên đề 1: Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ Studio 1 1.2. Tạo hình khuyết lớn vùng mũi bằng vạt mỏng đùi trước ngoài tự do dạng chùm TS.BS. Phạm Thị Việt Dung
32 Sáng ngày 18.12.2021 12:40-13:00 Hội thảo Vệ tinh 05 Menarini Studio 5 Cập nhật quản lý viêm gan B & C 2020 PGS.TS. Đỗ Duy Cường
33 Chiều ngày 18.12.2021 14:00-14:30 Chuyên đề 1: Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ Studio 1 1.3. Các Kỹ thuật tạo hình trong phẫu thuật bàn tay ThS.BSNT. Vũ Hồng Chiến
34 Sáng ngày 18.12.2021 13:00-13:15 Hội thảo Vệ tinh 05 Menarini Studio 5 Thảo luận & Tổng kết.  
35 Chiều ngày 18.12.2021 15:00-15:10 Chuyên đề 1: Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ Studio 1 Báo cáo Nhà tài trợ 1.1  
36 Sáng ngày 18.12.2021 12:30-13:30 Hội thảo Vệ tinh 04 AstraZeneca Studio 4 Đánh giá Yếu tố nguy cơ tim mạch: Chìa khóa giải quyết gánh nặng bệnh lý tim mạch  
37 Chiều ngày 18.12.2021 13:30-14:00 Chuyên đề 2: Sinh học phân tử-Tế bào gốc-Gen trị liệu Studio 2 2.1. Đánh giá hiệu quả và độc tính của các phác đồ điều kiện hóa diệt tủy trước ghép ở bệnh nhân bạch cầu cấp dòng tủy tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học. BSCKII. Nguyễn Hạnh Thư
38 Sáng ngày 18.12.2021 12:30-12:35 Hội thảo Vệ tinh 04 AstraZeneca Studio 4 Phát biểu khai mạc. GS.TS. Đặng Vạn Phước
39 Chiều ngày 18.12.2021 14:00-14:30 Chuyên đề 2: Sinh học phân tử-Tế bào gốc-Gen trị liệu Studio 2 2.2. Ứng dụng của sinh học phân tử trong bệnh ung thư PGS.TS. Phạm Cẩm Phương
40 Sáng ngày 18.12.2021 12:35 -12:55 Hội thảo Vệ tinh 04 AstraZeneca Studio 4 Đánh giá Yếu tố nguy cơ tim mạch: Phòng bệnh hơn chữa bệnh ThS.BS. Nguyễn Hữu Tuấn
41 Chiều ngày 18.12.2021 14:30-15:00 Chuyên đề 2: Sinh học phân tử-Tế bào gốc-Gen trị liệu Studio 2 2.3. Vai trò gen BRCA trong bệnh ung thư TS.BS. Nguyễn Thuận Lợi
42 Sáng ngày 18.12.2021 12:55 - 13:15 Hội thảo Vệ tinh 04 AstraZeneca Studio 4 Dự phòng Biến cố Tim mạch – Thận: Hãy hành động trước khi quá muộn TS.BS. Nguyễn Thu Hiền
43 Chiều ngày 18.12.2021 15:00-15:10 Chuyên đề 2: Sinh học phân tử-Tế bào gốc-Gen trị liệu Studio 2 Báo cáo Nhà tài trợ 2.1 (AstraZeneca) IMFINZI (durvalumab) – bước tiến mới trong điều trị Ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III không phẫu thuật. DS. Phạm Văn Qúy
44 Sáng ngày 18.12.2021 13:15 - 13:30 Hội thảo Vệ tinh 04 AstraZeneca Studio 4 Tổng kết GS.TS. Đặng Vạn Phước
45 Chiều ngày 18.12.2021 15:10-15:20 Chuyên đề 2: Sinh học phân tử-Tế bào gốc-Gen trị liệu Studio 2 Báo cáo Nhà tài trợ 2.2 (Roche) Hiệu quả điều trị và lợi ích kinh tế của trastuzumab tiêm dưới da DSCK II. Vũ Đình Tiến
46 Chiều ngày 18.12.2021 13:30-14:00 Chuyên đề 3: Đột quỵ não Studio 3 3.1. Can thiệp nội mạch trong phình mạch não vỡ PGS.TS. Vũ Đăng Lưu
47 Chiều ngày 18.12.2021 14:00-14:30 Chuyên đề 3: Đột quỵ não Studio 3 3.2. Phẫu thuật phình mạch não vỡ ThS.BS. Phan Văn Thành Công
48 Sáng ngày 18.12.2021 12:30 - 13:30 Hội thảo Vệ tinh 06 AstraZeneca Studio 6 Cập nhật bằng chứng mới của SGLT2i & kinh nghiệm sử dụng chẹn beta trong thực hành lâm sàng  
49 Chiều ngày 18.12.2021 14:30-15:00 Chuyên đề 3: Đột quỵ não Studio 3 3.3. Chiến lược điều trị trong phình mạch não vỡ GS.TS. Laurent Pierot
50 Sáng ngày 18.12.2021 12: 30 - 12:35 Hội thảo Vệ tinh 06 AstraZeneca Studio 6 Phát biểu khai mạc. PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
51 Chiều ngày 18.12.2021 15:10-15:20 Chuyên đề 3: Đột quỵ não Studio 3 Báo cáo Nhà tài trợ 3.1 (AstraZeneca) Hành trình quản lý toàn diện bệnh nhân tim mạch chuyển hó DS. Bùi Thị Thu Quỳnh
52 Sáng ngày 18.12.2021 12:35 -12:55 Hội thảo Vệ tinh 06 AstraZeneca Studio 6 Giảm tử vong & triệu chứng cho BN HFrEF Vai trò của SGLT2i ThS.BS. Văn Đức Hạnh
53 Chiều ngày 18.12.2021 15:10-15:20 Chuyên đề 3: Đột quỵ não Studio 3 Báo cáo Nhà tài trợ 3.2 (Boehringer Ingelheim) Vai trò của thuốc ức chế DPP4 trên bệnh nhân Châu Á. PGS.TS. Vũ Bích Nga
54 Sáng ngày 18.12.2021 12:55 - 13:15 Hội thảo Vệ tinh 06 AstraZeneca Studio 6 Chẹn beta – Những câu hỏi thường gặp trong thực hành lâm TS.BS. Phạm Minh Tuấn
55 Chiều ngày 18.12.2021 13:30-13:50 Chuyên đề 4: Tim mạch Studio 4 4.1. Những điểm mới trong tim mạch can thiệp . PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
56 Sáng ngày 18.12.2021 13:15 - 13:30 Hội thảo Vệ tinh 06 AstraZeneca Studio 6 Thảo luận & Tổng kết, PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
57 Chiều ngày 18.12.2021 13:50-14:10 Chuyên đề 4: Tim mạch Studio 4 4.2. Những điểm mới trong tim mạch dự phòng PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang
58 Sáng ngày 19.12.2021 12:15-13:15 Hội thảo Vệ tinh 16 Boehringer Ingelheim Studio 7 Hội thảo vệ tinh:TRÌNH TỰ ĐIỀU TRỊ TỐI ƯU UNG THƯ PHỔI KTBN VỚI EGFR TKIs TRÊN BỆNH NHÂN CHÂU Á .  
59 Chiều ngày 18.12.2021 14:10-14:30 Chuyên đề 4: Tim mạch Studio 4 4.3. Hướng tới quản lý toàn diện bệnh nhân suy tim: Kết quả bước đầu và nhìn về tương lai. TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài
60 Sáng ngày 18.12.2021 12:30-13:30 Hội thảo Vệ tinh 08 Boehringer Ingelheim Studio 8 HỎI XOÁY ĐÁP XOAY” Thuốc ức chế SGLT-2 trong thực hành lâm sàng.  
61 Sáng ngày 19.12.2021 12:15-12:20 Hội thảo Vệ tinh 16 Boehringer Ingelheim Studio 8 Phát biểu khai mạc. PGS.TS. Phạm Cẩm Phương
62 Chiều ngày 18.12.2021 14:30-14:50 Chuyên đề 4: Tim mạch Studio 4 4.4. Những điểm mới trong điều trị triệt đốt rung nhĩ. TS.BS. Phạm Trần Linh
63 Sáng ngày 19.12.2021 12:15-13:15 Hội thảo Vệ tinh 13 Novartis Studio 5 “ Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị viêm cột sống dinh khớp” PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng
64 Sáng ngày 19.12.2021 12:20-12:40 Hội thảo Vệ tinh 16 Boehringer Ingelheim Studio 8 Chiến lược điều trị tuần tự với EGFR TKI: Khởi trị với TKI thế hệ 1 hay thế hệ 2? TS.BS. Phạm Văn Thái
65 Chiều ngày 18.12.2021 15:00-15:10 Chuyên đề 4: Tim mạch Studio 4 Báo cáo Nhà tài trợ 4.1 (Novartis) Điều trị Tích cực sớm Tăng huyết áp: Khi nào cần phối hợp 3 thuốc? ThS.BS. Phạm Nhật Minh
66 Sáng ngày 19.12.2021 12:15-13:15 Hội thảo Vệ tinh 13 Novartis Studio 5 Bài 1: Tiếp cận chẩn đoán sớm viêm khớp cột sống từ tuyến cơ sở: Vai trò của bác sĩ đa khoa TS.BS. Nguyễn Thị Phương Thủy
67 Sáng ngày 19.12.2021 12:40-12:55 Hội thảo Vệ tinh 16 Boehringer Ingelheim Studio 8 Ca lâm sàng điều trị tuần tự afatinib-osimertinib ThS.BS. Nguyễn Thế Thu
68 Chiều ngày 18.12.2021 15:10-15:20 Chuyên đề 4: Tim mạch Studio 4 Báo cáo Nhà tài trợ 4.2 (Medtronic) Điều trị bệnh rung nhĩ kịch phát bằng phương pháp triệt đốt áp lạnh Cryo. TS.BS. Trần Song Giang
69 Sáng ngày 19.12.2021 12:15-13:15 Hội thảo Vệ tinh 13 Novartis Studio 5 Bài 2: Điều trị sớm nhắm mục tiêu Viêm khớp cột sống: vai trò của thuốc sinh học. TS.BS. Lê Thị Liễu
70 Sáng ngày 19.12.2021 12:55-13:10 Hội thảo Vệ tinh 16 Boehringer Ingelheim Studio 8 Thảo luận  
71 Chiều ngày 18.12.2021 13:30-14:00 Chuyên đề 5: Tiêu hóa - Gan mật Studio 5 5.1. Cắt tách dưới niêm mạc (ESD) điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm. TS.BS. Nguyễn Công Long
72 Sáng ngày 19.12.2021 13:10-13:15 Hội thảo Vệ tinh 16 Boehringer Ingelheim Studio 8 Đúc kết – Bế mạc PGS.TS. Phạm Cẩm Phương
73 Chiều ngày 18.12.2021 14:00-14:30 Chuyên đề 5: Tiêu hóa - Gan mật Studio 5 5.2. Nghiên cứu ứng dụng nội soi ruột non bóng kép trong chẩn đoán bệnh lý ruột non ThS.BS. Nguyễn Hoài Nam
74 Sáng ngày 18.12.2021 12:30 - 12:35 Hội thảo Vệ tinh 08 Boehringer Ingelheim Studio 8 Phát biểu khai mạc. TS.BS. Phan Đình Phong
75 Chiều ngày 18.12.2021 14:30-15:00 Chuyên đề 5: Tiêu hóa - Gan mật Studio 5 5.3. Áp dụng phân tầng nguy cơ ung thư dạ dày ThS.BS. Đào Trần Tiến
76 Sáng ngày 18.12.2021 12:35 - 12:50 Hội thảo Vệ tinh 08 Boehringer Ingelheim Studio 8 Vai trò của SGLT-2i ở BN suy tim ThS.BS. Nguyễn Anh Quân
77 Chiều ngày 18.12.2021 15:00-15:10 Chuyên đề 5: Tiêu hóa - Gan mật Studio 5 Báo cáo Nhà tài trợ 5.1 (Medtronic) Những tiến bộ mới nhất trong điều trị bệnh lí tĩnh mạch chi dưới BS. Nguyễn Tuấn Hải
78 Sáng ngày 18.12.2021 12:50 - 13:05 Hội thảo Vệ tinh 08 Boehringer Ingelheim Studio 8 Sử dụng SGLT2i trong điều trị BN ĐTĐ: Chia sẻ từ chuyên gia Nội Tiết BS. Phạm Thu Hà
79 Chiều ngày 18.12.2021 15:10-15:30 Chuyên đề 5: Tiêu hóa - Gan mật Studio 5 5.4. Kết quả bước đầu điều trị bệnh co thắt tâm vị bằng phương pháp cắt cơ thắt thực quản dưới qua nội soi (Peoralendoscopicmyotomy-POEM) ThS.BS. Trần Tuấn Việt
80 Sáng ngày 18.12.2021 13:05 - 13:25 Hội thảo Vệ tinh 08 Boehringer Ingelheim Studio 8 Thảo luận  
81 Chiều ngày 18.12.2021 13:30-14:00 Chuyên đề 6: Bệnh Nội tiết - Chuyển hóa Studio 6 6.1. Phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh tuyến giáp TS.BS. Phan Hoàng Hiệp
82 Sáng ngày 18.12.2021 13:25 - 13:30 Hội thảo Vệ tinh 08 Boehringer Ingelheim Studio 8 Tổng kết TS.BS. Phan Đình Phong
83 Chiều ngày 18.12.2021 14:00-14:30 Chuyên đề 6: Bệnh Nội tiết - Chuyển hóa Studio 6 6.2. Khảo sát một số bệnh lý tuyến giáp thường gặp ở phụ nữ mang thai tại Bệnh viện Bạch Mai ThS.BS. Bùi Phương Thảo
84 Chiều ngày 18.12.2021 14:30-15:00 Chuyên đề 6: Bệnh Nội tiết - Chuyển hóa Studio 6 6.3. Theo dõi đường huyết liên tục và Insulin Pump - Chân trời mới của các bệnh nhân đái tháo đường TS.BS. Nguyễn Quang Bảy
85 Chiều ngày 18.12.2021 15:00-15:10 Chuyên đề 6: Bệnh Nội tiết - Chuyển hóa Studio 6 Báo cáo Nhà tài trợ 6.1 (AstraZeneca) Forxiga – Một mũi tên trúng nhiều đích cho bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2. DS. Huỳnh Đức Thanh Phong
86 Chiều ngày 18.12.2021 15:10-15:20 Chuyên đề 6: Bệnh Nội tiết - Chuyển hóa Studio 6 Báo cáo Nhà tài trợ 6.2 (Sanofi) Toujeo – Insulin nền thế hệ mới. BS. Nguyễn Mạnh Mạnh
87 Chiều ngày 18.12.2021 13:30-14:00 Chuyên đề 7: Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Studio 7 7.1. Vai trò của chăm sóc sức khoẻ tích hợp trong quản lý các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương PGS.TS. Đỗ Duy Cường
88 Chiều ngày 18.12.2021 14:00-14:30 Chuyên đề 7: Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Studio 7 7.2 Đồng nhiễm nấm Candida ở bệnh nhân COVID-19 TS.BS. Lê Quốc Hùng
89 Chiều ngày 18.12.2021 14:30-15:00 Chuyên đề 7: Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Studio 7 7.3. Chăm sóc và điều trị COVID-19: Kinh nghiệm từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. BSCKII. Nguyễn Trung Cấp
90 Chiều ngày 18.12.2021 15:00-15:10 Chuyên đề 7: Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Studio 7 Báo cáo Nhà tài trợ 7.1 (MSD) Cancidas  – Lựa chọn phù hợp trong điều trị nhiễm nấm xâm lấn. DS. Đoàn Bảo Huy
91 Chiều ngày 18.12.2021 13:30-14:00 Chuyên đề 8: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức Studio 8 8.1. Chết não và ghép gan từ người hiến chết não BS. Đặng Kim Khuê
92 Sáng ngày 18.12.2021 12:30-13:30 Hội thảo Vệ tinh 03 Sanofi Studio 3 RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH TỪ KHUYẾN CÁO ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG TRONG QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG  
93 Chiều ngày 18.12.2021 14:00-14:30 Chuyên đề 8: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức Studio 8 8.2. Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình và Cột sống: hiện tại và tương lai BS. Hà Đức Cường
94 Sáng ngày 18.12.2021 12:30 - 12:35 Hội thảo Vệ tinh 03 Sanofi Studio 3 Phát biểu khai mạc. PGS.TS. Tạ Mạnh Cường
95 Chiều ngày 18.12.2021 14:30-15:00 Chuyên đề 8: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức Studio 8 8.3. Tổng quan về tăng cường phục hồi sau phẫu thuật (ERAS) TS.BS. Nguyễn Toàn Thắng
96 Sáng ngày 18.12.2021 12:35 - 12:50 Hội thảo Vệ tinh 03 Sanofi Studio 3 Cập nhật các khuyến cáo mới về điều trị tăng huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2: từ ESC đến ADA 2021 TS.BS. Nguyễn Thị Hồng Vân
97 Chiều ngày 18.12.2021 15:00-15:10 Chuyên đề 8: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức Studio 8 Báo cáo Nhà tài trợ 8.1.  
98 Sáng ngày 18.12.2021 12:50 - 13:05 Hội thảo Vệ tinh 03 Sanofi Studio 3 Thực hành lâm sàng bảo vệ thận cho bệnh nhân tăng huyết áp – đái tháo đường: Lựa chọn đúng và đủ ngay từ khi khởi trị. TS.BS. Nguyễn Mai Ngọc
99 Chiều ngày 18.12.2021 13:30-14:00 Chuyên đề 9: Đào tạo – Chỉ đạo tuyến - KCBTX Studio 9 9.1 Công tác CĐT trong chống dịch COVID-19 TS. Cao Hưng Thái
100 Sáng ngày 18.12.2021 13:05 - 13:15 Hội thảo Vệ tinh 03 Sanofi Studio 3 Ca lâm sàng trong điều trị tăng huyết áp có bệnh thận mạn do đái tháo đường. ThS.BS. Trịnh Ngọc Anh
101 Chiều ngày 18.12.2021 14:00-14:30 Chuyên đề 9: Đào tạo – Chỉ đạo tuyến - KCBTX Studio 9 9.2 Kết quả 10 năm triển khai công tác Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai và và định hướng phát triển 10 năm tới. ThS. Vũ Văn Nhân
102 Sáng ngày 18.12.2021 13:15- 13:25 Hội thảo Vệ tinh 03 Sanofi Studio 3 Thảo luận  
103 Chiều ngày 18.12.2021 14:30-15:00 Chuyên đề 9: Đào tạo – Chỉ đạo tuyến - KCBTX Studio 9 9.3 Kết quả triển khai đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Việt Đức. TS. Lê Việt Khánh
104 Sáng ngày 18.12.2021 13:25-13:30 Hội thảo Vệ tinh 03 Sanofi Studio 3 Tổng kết. PGS.TS. Tạ Mạnh Cường
105 Chiều ngày 18.12.2021 15:00-15:10 Chuyên đề 9: Đào tạo – Chỉ đạo tuyến - KCBTX Studio 9 9.4 Kết quả triển khai chương trình hợp tác hỗ trợ toàn diện về y tế giữa Bệnh viện Bạch Mai và UBND tỉnh Yên Bái. TS. Trần Thị Lan Anh
106 Chiều ngày 18.12.2021 15:10-15:20 Chuyên đề 9: Đào tạo – Chỉ đạo tuyến - KCBTX Studio 9 9.5. Ứng dụng công nghệ Thực tế tăng cường (AR) trong chăm sóc sức khỏe lâm sàng TS. Tonny Barnett
107 Sáng ngày 18.12.2021 12:30 - 13:30 Hội thảo Vệ tinh 02 Sanofi Studio 2 QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG ĐƯỜNG TIỂU DƯỚI LẤY BỆNH NHÂN LÀM TRUNG TÂM  
108 Chiều ngày 18.12.2021 15:30-16:00 Chuyên đề 9: Đào tạo – Chỉ đạo tuyến - KCBTX Studio 9 9.6 Kết quả bước đầu sau 2 năm triển khai Đề án KCB từ xa Bệnh viện Bạch Mai. TS. Hoàng Việt Anh
109 Sáng ngày 18.12.2021 12:30 - 12:35 Hội thảo Vệ tinh 02 Sanofi Studio 2 Phát biểu khai mạc. TS.BS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
110 Chiều ngày 18.12.2021 15:30-16:00 Chuyên đề 10: Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ Studio 1 10.1. Vai trò kĩ thuật giãn da trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ GS.TS. Trần Thiết Sơn
111 Chiều ngày 18.12.2021 16:00-16:30 Chuyên đề 10: Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ Studio 1 10.2. Tạo hình khuyết đầu mũi sử dụng vạt da sụn vành tai tự do ThS.BS. Tạ Thị Hồng Thúy
112 Sáng ngày 18.12.2021 12:35 - 12:55 Hội thảo Vệ tinh 02 Sanofi Studio 2 Cá thể hóa điều trị LUTS/BPH theo guideline EAU 2021 TS.BS. Trần Quốc Hòa
113 Chiều ngày 18.12.2021 16:30-17:00 Chuyên đề 10: Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ Studio 1 10.3. Phẫu thuật Tạo hình điều trị tổn khuyết sau cắt bỏ khối ung thư da vùng đầu mặt cổ TS.BS. Dương Mạnh Chiến
114 Sáng ngày 18.12.2021 12:55 - 13:15 Hội thảo Vệ tinh 02 Sanofi Studio 2 Lựa chọn kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu mắc phải tại cộng đồng ThS.BS. Nguyễn Quốc Thái
115 Sáng ngày 18.12.2021 13:15 - 13:25 Hội thảo Vệ tinh 02 Sanofi Studio 2 Thảo luận TS.BS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
116 Chiều ngày 18.12.2021 15:30-16:00 Chuyên đề 11: Sinh học phân tử - Tế bào gốc - Gen trị liệu Studio 2 11.1. Vai trò tế bào gốc: nhìn từ trận chiến của FDA và đại dịch COVID-19 TS.BS. Nguyễn Đức Thái
117 Sáng ngày 18.12.2021 13:25 - 13:30 Hội thảo Vệ tinh 02 Sanofi Studio 2 Tổng kết TS.BS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
118 Chiều ngày 18.12.2021 16:00-16:10 Chuyên đề 11: Sinh học phân tử - Tế bào gốc - Gen trị liệu Studio 2 Báo cáo nhà tài trợ 2.3 ( Novartis ) Giới thiệu sản phẩm Lucentis bệnh lý phù hoàng điểm do Đái tháo đường.  Công Ty Novartis
119 Chiều ngày 18.12.2021 15:30-15:50 Chuyên đề 12: Đột quỵ não Studio 3 12.1. Cập nhật chẩn đoán hình ảnh đột quỵ não cấp ThS.BS. Nguyễn Quang Anh
120 Chiều ngày 18.12.2021 16:10-16:30 Chuyên đề 11: Sinh học phân tử - Tế bào gốc - Gen trị liệu Studio 2 11.2 Kết quả ghép tế bào gốc tạo máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ 06/2006- 11/2020 BSCKII. Võ Thị Thanh Bình
121 Sáng ngày 18.12.2021 12:30-13:30 Hội thảo Vệ tinh 01 Novartis Studio 1 Kiểm soát tích cực sớm THA - Ứng dụng từ ESC 2021 TS.BS. Đồng Văn Thành
122 Chiều ngày 18.12.2021 16:30-17:00 Chuyên đề 11: Sinh học phân tử - Tế bào gốc - Gen trị liệu Studio 2 11.3. Chẩn đoán phân tử bệnh lý hiếm muộn nam giới BS. Nguyễn Ngọc Dũng
123 Chiều ngày 18.12.2021 15:50-16:10 Chuyên đề 12: Đột quỵ não Studio 3 12.2. Cập nhật điều trị tái tưới máu trong đột quỵ thiếu máu não cấp TS.BS. Đào Việt Phương
124 Sáng ngày 18.12.2021 12:30-13:30 Hội thảo Vệ tinh 01 Novartis Studio 1 Điều trị tích cực, sớm Đái tháo đường type 2: Hành động sớm cho hiệu quả lâu dài. PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền
125 Chiều ngày 18.12.2021 16:10-16:30 Chuyên đề 12: Đột quỵ não Studio 3 12.3. Cập nhật lấy huyết khối cơ học trong cấp cứu bệnh nhân nhồi máu não nhánh lớn PGS.TS. Lê Văn Trường
126 Chiều ngày 18.12.2021 16:30-16:50 Chuyên đề 12: Đột quỵ não Studio 3 12.4. Cơ hội nào cho lấy huyết khối cơ học trực tiếp trong nhồi máu não do tắc động mạch lớn . PGS.TS. Mai Duy Tôn
127 Chiều ngày 18.12.2021 16:50-17:10 Chuyên đề 12: Đột quỵ não Studio 3 12.5. Dự phòng đột quỵ trên bệnh nhân rung nhĩ có tiền căn đột quỵ. PGS.TS. Nguyễn Huy Thắng
128 Chiều ngày 18.12.2021 17:10-17:30 Chuyên đề 12: Đột quỵ não Studio 3 12.6. Cập nhật điều trị dự phòng thứ phát đột quỵ thiếu máu não TS.BS. Võ Hồng Khôi
129 Sáng ngày 19.12.2021 12:15-13:15 Hội thảo Vệ tinh 12 Baxter Studio 4 LỌC MÁU NGOÀI CƠ THỂ TRÊN BỆNH NHÂN COVID 19  
130 Chiều ngày 18.12.2021 15:30-15:50 Chuyên đề 13: Tim mạch Studio 4 13.1. Một số điểm mới trong điều trị suy tim cấp. TS.BS. Phạm Minh Tuấn
131 Sáng ngày 19.12.2021 12:30 - 12:35 Hội thảo Vệ tinh 12 Baxter Studio 4 Phát biểu khai mạc. PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn
132 Chiều ngày 18.12.2021 15:50-16:10 Chuyên đề 13: Tim mạch Studio 4 13.2. Kỷ nguyên mới cho thay van ĐMC qua đường ống thông. TS.BS. Đinh Huỳnh Linh
133 Sáng ngày 19.12.2021 12:35-12:55 Hội thảo Vệ tinh 12 Baxter Studio 4 Lọc máu hấp phụ trên bệnh nhân Covid 19 TS.BS. Lê Thị Diễm Tuyết
134 Chiều ngày 18.12.2021 16:10-16:30 Chuyên đề 13: Tim mạch Studio 4 13.3 Xu thế ít xâm lấn trong phẫu thuật bệnh lý van tim và tim bẩm sinh ThS.BS. Phạm Quốc Đạt
135 Sáng ngày 19.12.2021 12:55-13:15 Hội thảo Vệ tinh 12 Baxter Studio 4 Chia sẻ kinh nghiệm lọc máu liên tục trên bệnh nhân Covid 19 tại BV Nhiệt đới TW. TS.BS. Đồng Phú Khiêm
136 Chiều ngày 18.12.2021 16:30-16:50 Chuyên đề 13: Tim mạch Studio 4 13.4. Kỹ thuật can thiệp nội mạch trong điều trị các bệnh lý ĐMC phức tạp . ThS.BS. Lê Xuân Thận
137 Sáng ngày 19.12.2021 13:15-13:25 Hội thảo Vệ tinh 12 Baxter Studio 4 Thảo luận  
138 Chiều ngày 18.12.2021 16:50-17:10 Chuyên đề 13: Tim mạch Studio 4 13.5. Ứng dụng của tế bào gốc trong điều trị các bệnh tim mạch. ThS.BS. Phan Tuấn Đạt
139 Sáng ngày 19.12.2021 13:25 - 13:30 Hội thảo Vệ tinh 12 Baxter Studio 4 Tổng kết PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn
140 Chiều ngày 18.12.2021 15:30-16:00 Chuyên đề 14: Điện quang - Y học hạt nhân và Ung bướu Studio 5 14.1. Cắt lớp vi tính hai mức năng lượng trong tiên lượng chảy máu não trong điều trị nhồi máu não cấp bằng lấy huyết khối cơ học GS.TS. Phạm Minh Thông
141 Chiều ngày 18.12.2021 16:00-16:30 Chuyên đề 14: Điện quang - Y học hạt nhân và Ung bướu Studio 5 14.2. Ứng dụng một số tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư GS.TS. Mai Trọng Khoa
142 Chiều ngày 18.12.2021 16:30-17:00 Chuyên đề 14: Điện quang - Y học hạt nhân và Ung bướu Studio 5 14.3. Cập nhật Siêu âm 3D trong chẩn đoán các khối u tuyến vú PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng
143 Chiều ngày 18.12.2021 17:00-17:25 Chuyên đề 14: Điện quang - Y học hạt nhân và Ung bướu Studio 5 14.4. Cập nhật một số hướng dẫn can thiệp nội mạch điều trị ung thư biểu mô tế bào gan TS.BS. Lê Văn Khảng
144 Chiều ngày 18.12.2021 15:30-16:00 Chuyên đề 15: Dược lâm sàng Studio 6 15.1. Tổng kết hoạt động dược lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai: 2 năm nhìn lại PGS.TS. Nguyễn Quỳnh Hoa
145 Chiều ngày 18.12.2021 16:00-16:30 Chuyên đề 15: Dược lâm sàng Studio 6 15.2. Hiệu chỉnh liều vancomycin dựa trên giám sát nồng độ thuốc ở bệnh nhân lọc máu liên tục ThS.BS. Đỗ Thị Hồng Gấm
146 Chiều ngày 18.12.2021 16:30-17:00 Chuyên đề 15: Dược lâm sàng Studio 6 15.3. Triển khai chương trình kháng sinh dự phòng, kinh nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh
147 Chiều ngày 18.12.2021 17:00-17:25 Chuyên đề 15: Dược lâm sàng Studio 6 15.4. Xây dựng và phát triển phần mềm hỗ trợ kê đơn thuốc tại Bệnh viện Bạch Mai DS. Lê Thị Hoàng Hà
148 Chiều ngày 18.12.2021 15:30-16:00 Chuyên đề 16: Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Studio 7 16.1. Rickettsiaceae: Quá khứ - Hiện tại và Tương lai BS. Lê Thị Hội
149 Chiều ngày 18.12.2021 16:00-16:30 Chuyên đề 16: Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Studio 7 16.2. Ứng dụng các kỹ thuật không nuôi cấy trong phát hiện dấu vết vi sinh vật gây nhiễm khuẩn huyết TS.BS. Ngô Tất Trung
150 Chiều ngày 18.12.2021 16:30-17:00 Chuyên đề 16: Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Studio 7 Giám sát và kiểm soát chủ động vi khuẩn đường ruột kháng Carbapenem tại Việt Nam. PGS.TS. Mattias Larsson
151 Chiều ngày 18.12.2021 15:30-16:00 Chuyên đề 17: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức Studio 8 17.1. Vai trò khoảng sáng sau gáy trong thời đại sàng lọc trước sinh không xâm lấn ThS.BS. Nguyễn Cảnh Chương
152 Chiều ngày 18.12.2021 16:00-16:30 Chuyên đề 17: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức Studio 8 17.2. Cập nhật các kỹ thuật trong hỗ trợ sinh sản: ứng dụng và triển vọng. TS.BS. Nguyễn Thị Vân Anh
153 Chiều ngày 18.12.2021 16:30-17:00 Chuyên đề 17: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức Studio 8 17.3. Phẫu thuật tim hở nội soi toàn bộ không có rô bốt: những kinh nghiệm đầu tiên tại Việt Nam và triển vọng TS.BS. Nguyễn Công Hựu
154 Chiều ngày 18.12.2021 17:00-17:25 Chuyên đề 17: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức Studio 8 17.4. Những tiến bộ trong phẫu thuật điều trị ung thư phổi. ThS.BS. Ngô Gia Khánh
155 Sáng ngày 19.12.2021 08:00-08:30 Chuyên đề 18: Ghép tạng Studio 1 18.1. Báo cáo kết quả ghép thận tại Bệnh viện Bạch Mai PGS.TS. Đặng Thị Việt Hà
156 Sáng ngày 19.12.2021 08:30-09:00 Chuyên đề 18: Ghép tạng Studio 1 18.2. Cập nhật thành tựu 10 năm ghép tim ở Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước
157 Sáng ngày 19.12.2021 09:00-09:30 Chuyên đề 18: Ghép tạng Studio 1 18.3. Tổng quan và kết quả ghép chi tại Bệnh viện 108 GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng
158 Sáng ngày 19.12.2021 09:30-09:40 Chuyên đề 18: Ghép tạng Studio 1 Báo cáo Nhà tài trợ 9.1 (Novartis) Thực hành lâm sàng với Everolimus. PGS.TS. Đặng Thị Việt Hà
159 Sáng ngày 19.12.2021 09:40-09:50 Chuyên đề 18: Ghép tạng Studio 1 Báo cáo Nhà tài trợ 9.2 (Menarini) Bifril- Thuốc ức chế men chuyển mới: Cấu trúc độc đáo và khác biệt trong điều trị Tăng huyết áp .  Công Ty Menarini
160 Sáng ngày 19.12.2021 08:00-08:30 Chuyên đề 19: Hô hấp Studio 2 19.1. Điều trị tế bào gốc trong bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính PGS.TS. Phan Thu Phương
161 Sáng ngày 19.12.2021 08:30-09:00 Chuyên đề 19: Hô hấp Studio 2 19.2. Ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ trong thực hành lâm sàng: Gánh nặng - Nhận diện và Xử trí TS.BS. Lê Khắc Bảo
162 Sáng ngày 19.12.2021 09:00-09:30 Chuyên đề 19: Hô hấp Studio 2 19.3. Vai trò của phế thân ký trong thực hành lâm sàng PGS.TS. Chu Thị Hạnh
163 Sáng ngày 19.12.2021 09:30-09:40 Chuyên đề 19: Hô hấp Studio 2 Báo cáo Nhà tài trợ 10.1 (Novartis) Tối ưu việc lựa chọn dụng cụ hít trong điều trị COPD. TS.BS. Đoàn Thị Phương Lan
164 Sáng ngày 19.12.2021 09:40-09:50 Chuyên đề 19: Hô hấp Studio 2 Báo cáo Nhà tài trợ 10.2 (AstraZeneca) Dòng sản phẩm hô hấp AstraZeneca. DS. Cáp Xuân Sang
165 Sáng ngày 19.12.2021 08:00-08:30 Chuyên đề 20: Tai Mũi Họng Studio 3 19.1. Viêm mũi xoang và viêm đường hô hấp dưới - Quan điểm PGS.TS. Lê Công Định
166 Sáng ngày 19.12.2021 08:30-09:00 Chuyên đề 20: Tai Mũi Họng Studio 3 19.2. Kinh nghiệm chẩn đoán và phẫu thuật u tuyến cận giáp lành tính tại Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Bạch Mai ThS.BS. Vũ Trung Lương
167 Sáng ngày 19.12.2021 09:00-09:30 Chuyên đề 20: Tai Mũi Họng Studio 3 19.3. Phẫu thuật u góc cầu tiểu não theo đường mổ xuyên mê nhĩ : Kết quả và kinh nghiệm TS.BS. Đào Trung Dũng
168 Sáng ngày 19.12.2021 09:30-09:40 Chuyên đề 20: Tai Mũi Họng Studio 3 Báo cáo Nhà tài trợ 11.1 (GSK) Nhóm thuốc hô hấp của công ty GlaxoSmithKline. DS. Nguyễn Ngọc Dũng
169 Sáng ngày 19.12.2021 09:40-09:50 Chuyên đề 20: Tai Mũi Họng Studio 3 Báo cáo Nhà tài trợ 11.2  
170 Sáng ngày 19.12.2021 08:00-08:30 Chuyên đề 21: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc Studio 4 21.1. Tổng quan ECMO ở bệnh nhân người lớn  
171 Sáng ngày 19.12.2021 08:30-09:00 Chuyên đề 21: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc Studio 4 21.2. Vai trò của các “Gói-Bundles” trong hồi sức tích cực TS.BS. Nguyễn Đăng Tuân
172 Sáng ngày 19.12.2021 09:00-09:30 Chuyên đề 21: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc Studio 4 21.3. Ngộ độc Cyanua TS.BS. Đặng Thị Xuân
173 Sáng ngày 19.12.2021 09:30-09:40 Chuyên đề 21: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc Studio 4 Báo cáo Nhà tài trợ 12.1(Otsuka) Bài giới thiệu sản phẩm tại hội nghị Bệnh viện Bạch Mai. DS. Đặng Mai Trang
174 Sáng ngày 19.12.2021 09:40-09:50 Chuyên đề 21: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc Studio 4 Báo cáo Nhà tài trợ 12.2 (Phương Đông) Lọc máu ngoài cơ thể sử dụng Oxiris trên bệnh nhân Covid-19 . ThS.BS. Phạm Thế Thạch
175 Sáng ngày 19.12.2021 10:00-10:30 Chuyên đề 27: Ghép tạng Studio 1 27.1. Chẩn đoán và hồi sức bệnh nhân chết não TS.BS. Phạm Tiến Quân
176 Sáng ngày 19.12.2021 10:30-11:00 Chuyên đề 27: Ghép tạng Studio 1 27.2. Đái tháo đường mới mắc ở người bệnh sau ghép thận: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị PGS.TS. Lê Việt Thắng
177 Sáng ngày 19.12.2021 11:00-11:30 Chuyên đề 27: Ghép tạng Studio 1 27.3. Kiểm soát nhiễm virus BK ở bệnh nhân ghép thận tại Bệnh viện quân y 103 PGS.TS. Phạm Quốc Toản
178 Sáng ngày 19.12.2021 11:30-12:00 Chuyên đề 27: Ghép tạng Studio 1 27.4. Ghép gan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Kinh nghiệm qua 86 trường hợp PGS.TS. Nguyễn Quang Nghĩa
179 Sáng ngày 19.12.2021 10:00-10:30 Chuyên đề 28: Hô hấp Studio 2 28.1. Vai trò của nội soi phế quản siêu âm trong chẩn đoán các khối trung thất TS. Masao Hashimoto
180 Sáng ngày 19.12.2021 10:30-11:00 Chuyên đề 28: Hô hấp Studio 2 28.2 Kiểm soát triệu chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân COPD PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến
181 Sáng ngày 19.12.2021 11:00-11:30 Chuyên đề 28: Hô hấp Studio 2 28.3 Nội soi phế quản can thiệp-Giải pháp cho các khối u xâm lấn khí phế quản PGS.TS. Vũ Văn Giáp
182 Sáng ngày 19.12.2021 11:30-12:00 Chuyên đề 28: Hô hấp Studio 2 28.4 Tiếp cận chẩn đoán và điều trị xơ phổi vô căn PGS.TS. Phan Thu Phương
183 Sáng ngày 19.12.2021 10:00-10:30 Chuyên đề 29: Nhi khoa Studio 3 29.1. Chẩn đoán và điều trị hen trẻ nhỏ dưới 5 tuổi PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
184 Sáng ngày 19.12.2021 10:30-11:00 Chuyên đề 29: Nhi khoa Studio 3 29.2. Liên kết khoa Sản-khoa Nhi trong chăm sóc trẻ sơ sinh sau sinh tại Bệnh viện Đa khoa TS.BS. Nguyễn Thành Nam
185 Sáng ngày 19.12.2021 11:00-11:30 Chuyên đề 29: Nhi khoa Studio 3 29.3. Dự phòng lây truyền virus viêm gan B từ mẹ sang con ThS.BS. Lê Thị Lan Anh
186 Sáng ngày 19.12.2021 11:30-12:00 Chuyên đề 29: Nhi khoa Studio 3 29.4. Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh ruột viêm ở trẻ em PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hà
187 Sáng ngày 19.12.2021 10:30-11:00 Chuyên đề 30: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc Studio 4 30.1. Ngộ độc Botulinum TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên
188 Sáng ngày 19.12.2021 10:30-11:00 Chuyên đề 30: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc Studio 4 30.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân bị cắn bởi ba loài rắn độc gây rối loạn đông cầm máu thường gặp PGS.TS. Hà Trần Hưng
189 Sáng ngày 19.12.2021 11:00-11:30 Chuyên đề 30: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc Studio 4 30.3. Điều trị sau cấp cứu ngừng tuần hoàn PGS.TS. Nguyễn Văn Chi
190 Sáng ngày 19.12.2021 11:30-12:00 Chuyên đề 30: Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc Studio 4 30.4. Cập nhật lọc máu hấp phụ trong hồi sức cấp cứu TS.BS. Đỗ Ngọc Sơn
191 Sáng ngày 19.12.2021 08:00-08:30 Chuyên đề 22: Thấp khớp học tiếp cận đa chuyên ngành Studio 5 22.1. Chẩn đoán và điều trị bệnh tự miễn PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
192 Sáng ngày 19.12.2021 08:30-09:00 Chuyên đề 22: Thấp khớp học tiếp cận đa chuyên ngành Studio 5 22.2. Các khía cạnh về miễn dịch trong viêm khớp dạng thấp PGS.TS. Nguyễn Ngọc Châu
193 Sáng ngày 19.12.2021 09:00-09:30 Chuyên đề 22: Thấp khớp học tiếp cận đa chuyên ngành Studio 5 22.3. Cập nhật điều trị bệnh gút: vai trò của thuốc ức chế men xanthyl oxidase (XOI) TS.BS. Trần Thị Tô Châu
194 Sáng ngày 19.12.2021 09:30-09:40 Chuyên đề 22: Thấp khớp học tiếp cận đa chuyên ngành Studio 5 Báo cáo Nhà tài trợ 13.1 (Johnson & Johnson) Kiểm soát các biểu hiện ngoài khớp của bệnh lý viêm khớp cột sống thể trục với Golimumab. DS. Nguyễn Thị Thu Hương
195 Sáng ngày 19.12.2021 08:00-08:30 Chuyên đề 23: Cận lâm sàng Studio 6 23.1. Dịch tễ học phân tử các chủng Klebsiella Pneumoniae kháng Carbapenem TS.BS. Phạm Hồng Nhung
196 Sáng ngày 19.12.2021 08:30-09:00 Chuyên đề 23: Cận lâm sàng Studio 6 23.2. Khuyến cáo của Hội Sinh hoá lâm sàng về xét nghiệm các dấu ấn ung thư TS.BS. Bùi Tuấn Anh
197 Sáng ngày 19.12.2021 09:00-09:30 Chuyên đề 23: Cận lâm sàng Studio 6 30.3. Ứng dụng liệu pháp tế bào đuôi gai trong điều trị bệnh đa u tuỷ xương TS.BS. Nguyễn Trường Chung
198 Sáng ngày 19.12.2021 09:30-09:40 Chuyên đề 23: Cận lâm sàng Studio 6 Báo cáo Nhà tài trợ 14.1 Giải pháp labo thông minh tại Trung tâm huyết học Bạch Mai. (Công ty Minh Tâm)  Lê Minh Đức
199 Sáng ngày 19.12.2021 09:40-09:50 Chuyên đề 23: Cận lâm sàng Studio 6 Báo cáo Nhà tài trợ 14.2 Giới thiệu các giải pháp tổng thể từ Abbott ( Công ty Abbott )  Công Ty Abbott
200 Sáng ngày 19.12.2021 08:00-08:30 Chuyên đề 24: Thần kinh - Tâm thần - Phục hồi chức năng Studio 7 24.1 Vai trò của điện cơ trong chẩn đoán ngộ độc Botulinum: Báo cáo 2 trường hợp TS.BS. Nguyễn Văn Tuận
201 Sáng ngày 19.12.2021 08:30-09:00 Chuyên đề 24: Thần kinh - Tâm thần - Phục hồi chức năng Studio 7 24.2. Rối loạn giấc ngủ: tiếp cận tổng quát từ khía cạnh Gene-sinh hóa, giải phẫu chức năng và tâm lý TS.BS. Nguyễn Đăng Tuân
202 Sáng ngày 19.12.2021 09:00-09:30 Chuyên đề 24: Thần kinh - Tâm thần - Phục hồi chức năng Studio 7 24.3. Vận động sớm sau đột quỵ não PGS.TS. Lương Tuấn Khanh
203 Sáng ngày 19.12.2021 09:30-09:40 Chuyên đề 24: Thần kinh - Tâm thần - Phục hồi chức năng Studio 7 Báo cáo Nhà tài trợ 15.1 (Sanofi) Giới thiệu sản phẩm Plavix 300mg – Liều nạp kháng tập tiểu cầu trong điều trị bệnh động mạch vành . ThS.BS. Lê Thị Thu Trang
204 Sáng ngày 19.12.2021 08:00-08:30 Chuyên đề 25: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức Studio 8 25.1. Liên quan giữa tình trạng suy yếu (Frailty) và kết quả phẫu thuật (tổng quan và nghiên cứu tại Bệnh viện Bạch Mai). ThS.BS. Phạm Thị Thu Hiền
205 Sáng ngày 19.12.2021 08:30-09:00 Chuyên đề 25: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức Studio 8 25..2. Cắt khối tá tụy điều trị các bệnh lý u vùng quanh bóng Vater (cập nhật và kinh nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai và trên TG) TS.BS. Trần Quế Sơn
206 Sáng ngày 19.12.2021 09:00-09:30 Chuyên đề 25: Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức Studio 8 25.3. Cập nhật ứng dụng phẫu thuật sử dụng siêu âm trong phẫu thuật răng hàm mặt. TS.BS. Trịnh Hồng Mỹ
207 Sáng ngày 19.12.2021 08:00-08:30 Chuyên đề 26: Tính chuyên nghiệp của công tác xã hội trong bệnh viện Studio 9 26.1 Chương trình phát triển công tác xã hội tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030 TS. Phạm Thị Hải Hà
208 Sáng ngày 19.12.2021 08:30-09:00 Chuyên đề 26: Tính chuyên nghiệp của công tác xã hội trong bệnh viện Studio 9 26.2 Một số định hướng phát triển công tác xã hội trong y tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030 PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng
209 Sáng ngày 19.12.2021 09:00-09:30 Chuyên đề 26: Tính chuyên nghiệp của công tác xã hội trong bệnh viện Studio 9 26.3. Vai trò của CTXH trong phòng ngừa ứng phó với xâm hại, bạo hành trẻ em Bà. Lê Hồng Loan
210 Sáng ngày 19.12.2021 09:30-10:00 Chuyên đề 26: Tính chuyên nghiệp của công tác xã hội trong bệnh viện Studio 9 26.4 Mô hình hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Bạch Mai ThS. Hoàng Thị Phú Bằng
211 Sáng ngày 19.12.2021 10:00-10:30 Chuyên đề 26: Tính chuyên nghiệp của công tác xã hội trong bệnh viện Studio 9 26.5 Công tác xã hội trong bệnh viện tại Việt Nam: tính chuyên nghiệp trong đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TS. Phạm Tiến Nam
212 Sáng ngày 19.12.2021 10:00-10:30 Chuyên đề 31: Thấp khớp học tiếp cận đa chuyên ngành Studio 5 31.1. Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh thoái hóa khớp và cột sống TS.BS. Bùi Hải Bình
213 Sáng ngày 19.12.2021 10:30-11:00 Chuyên đề 31: Thấp khớp học tiếp cận đa chuyên ngành Studio 5 31.2. Tiếp cận chẩn đoán sớm viêm khớp cột sống thể trục TS.BS. Nguyễn Thị Nga
214 Sáng ngày 19.12.2021 11:00-11:30 Chuyên đề 31: Thấp khớp học tiếp cận đa chuyên ngành Studio 5 31.3. Loãng xương do glucocorticoid TS.BS. Phạm Hoài Thu
215 Sáng ngày 19.12.2021 10:00-10:30 Chuyên đề 32: Cận lâm sàng Studio 6 32.1. Phát hiện đột biến kháng thuốc NAs của HBV trên bệnh nhân viêm gan B mạn tính năm 2017-2018 BSCKII. Lê Thị Ngân
216 Sáng ngày 19.12.2021 10:30-11:00 Chuyên đề 32: Cận lâm sàng Studio 6 32.2. Vai trò của Flow Cytometry trong đánh giá bệnh tồn dư tối thiểu được thực hiện tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai TS.BS. Đỗ Thị Vinh An
217 Sáng ngày 19.12.2021 11:00-11:30 Chuyên đề 32: Cận lâm sàng Studio 6 32.3. Ảnh hưởng của thuốc cefoxitin đến kết quả xét nghiệm định lượng creatinin ThS.BS. Trần Văn Chức
218 Sáng ngày 19.12.2021 11:30-12:00 Chuyên đề 32: Cận lâm sàng Studio 6 32.4. Kết quả ứng dụng kỹ thuật PCR đa mồi trong chẩn đoán các căn nguyên gây Viêm màng não tại Bệnh viện Bạch Mai ThS.BS. Phạm Thanh Nga
219 Sáng ngày 19.12.2021 10:00-10:30 Chuyên đề 33: Dị ứng - Da liễu Studio 7 33.1. Tổn thương da nặng do thuốc và yếu tố di truyền trong dự báo nguy cơ mắc bệnh BS. Chu Chí Hiếu
220 Sáng ngày 19.12.2021 12:15-13:15 Hội thảo Vệ tinh 14 Phương Đông Studio 6 Những bước tiến mới của ứng dụng sinh học phân tử trong y học hiện đại .  
221 Sáng ngày 19.12.2021 10:30-11:00 Chuyên đề 33: Dị ứng - Da liễu Studio 7 33.2. Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi trong điều trị hen phế quản dị ứng TS.BS. Phạm Huy Thông
222 Sáng ngày 19.12.2021 12:15-13:15 Hội thảo Vệ tinh 14 Phương Đông Studio 6 Cập nhật các kỹ thuật xét nghiệm mới trong chẩn đoán các bệnh nhiễm trùng ở trẻ em . TS.BS. Phùng Thị Bích Thủy
223 Sáng ngày 19.12.2021 11:00-11:30 Chuyên đề 33: Dị ứng - Da liễu Studio 7 33.3. Tổng quan về các phương pháp điều trị trẻ hóa da vùng mặt ThS.BS. Nguyễn Ngọc Oanh
224 Sáng ngày 19.12.2021 12:15-13:15 Hội thảo Vệ tinh 14 Phương Đông Studio 6 Xét nghiệm đột biến gen EGFR: Cải thiện chất lượng xét nghiệm trong điều trị ung thư phổi . TS.BS. Phạm Văn Lợi
225 Sáng ngày 19.12.2021 11:30-12:00 Chuyên đề 33: Dị ứng - Da liễu Studio 7 33.4. Kháng thể đơn dòng kháng CD20 (Rituximab) trong điều trị các bệnh tự miễn TS.BS. Nguyễn Hữu Trường
226 Sáng ngày 19.12.2021 10:00-10:30 Chuyên đề 34: Vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh Studio 8 34.1. Chăm sóc điều dưỡng toàn diện: các học thuyết và quan điểm TS.BS. Nguyễn Thị Lan Anh
227 Sáng ngày 19.12.2021 10:30-11:00 Chuyên đề 34: Vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh Studio 8 34.2. Vai trò của điều dưỡng trong xử trí cấp cứu người bệnh đột quỵ não cấp. CN. Đỗ Thị Hải Vân
228 Sáng ngày 19.12.2021 11:00-11:30 Chuyên đề 34: Vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh Studio 8 34.3. Chất lượng cuộc sống người bệnh và vai trò điều dưỡng trong chăm sóc sau ghép tim tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2012-2020. ThS.BS. Nguyễn Xuân Vinh
229 Sáng ngày 19.12.2021 11:30-12:00 Chuyên đề 34: Vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh Studio 8 34.4. Chăm sóc vết thương ở người bệnh khuyết phần mềm sau chấn thương được ghép da CN. Phạm Văn Thành
230 Chiều ngày 19.12.2021 13:30-13:50 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 1 Studio 1 BC.1.1. Cập nhật điều trị can thiệp nội mạch một số bệnh lý tiết niệu - sinh dục PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiền
231 Chiều ngày 19.12.2021 13:50-14:00 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 1 Studio 1 Báo cáo Nhà tài trợ 17 (Siemens Healthineers) Photon-counting CT (Chụp cắt lớp vi tính đếm photon) - Kỷ nguyên mới trong ứng dụng hình ảnh học. Ông. Nguyễn Đình Dũng
232 Chiều ngày 19.12.2021 14:00-14:20 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 1 Studio 1 BC.1.2. Phương pháp nút động mạch điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt có thể tích lớn > 80gam BSCKII. Phan Hoàng Giang
233 Chiều ngày 19.12.2021 14:20-14:30 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 1 Studio 1 Báo cáo Nhà tài trợ 25  
234 Chiều ngày 19.12.2021 15:00-15:20 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 1 Studio 1 BC.1.3. Can thiệp ngược dòng qua Shunt vị thận (Parto) trong điều trị giãn tĩnh mạch dạ dày trên bệnh nhân xơ gan BSCKII. Trịnh Hà Châu
235 Chiều ngày 19.12.2021 15:20-15:40 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 1 Studio 1 BC.1.4. Bước đầu đánh giá hiệu quả phương pháp đốt sóng cao tần nhân lành tính tuyến giáp có triệu chứng BSCKII. Nguyễn Thị Tố Ngân
236 Chiều ngày 19.12.2021 13:30-13:50 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 2 Studio 2 BC.2.1. Cập nhật tiến bộ trong điều trị nội khoa bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ TS.BS. Phạm Văn Thái
237 Chiều ngày 19.12.2021 14:00-14:20 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 2 Studio 2 BC.2.2. Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân u não và bệnh lý sọ não bằng phương pháp xạ phẫu dao Gamma quay tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu-Bệnh viện Bạch Mai TS.BS. Nguyễn Quang Hùng
238 Chiều ngày 19.12.2021 14:20-14:30 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 2 Studio 2 Báo cáo Nhà tài trợ 26  
239 Chiều ngày 19.12.2021 15:10-15:20 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 2 Studio 2 BC.2.3. Xác định đột biến gen trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng giải trình tự gen thế hệ mới tại Bệnh viện Bạch Mai CN. Võ Thị Thúy Quỳnh
240 Chiều ngày 19.12.2021 13:30-13:50 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 3 Studio 3 BC.3.1. Cập nhật dự phòng và điều trị biến chứng co thắt mạch và thiếu máu não muộn trên bệnh nhân xuất huyết dưới nhện do vỡ phình mạch ThS.BS. Vương Xuân Trung
241 Chiều ngày 19.12.2021 13:50-14:00 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 3 Studio 3 Báo cáo Nhà tài trợ 19 (Boehringer Ingelheim) Phối hợp thuốc viên hạ đường huyết với Insulin: Giải pháp lưa chọn tối ưu. ThS.BS. Vũ Thùy Thanh
242 Chiều ngày 19.12.2021 14:00-14:20 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 3 Studio 3 BC.3.2. Cập nhật xử trí xuất huyết nội sọ ThS.BS. Nguyễn Tiến Dũng
243 Chiều ngày 19.12.2021 14:20-14:30 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 3 Studio 3 Báo cáo Nhà tài trợ 27 (Bayer) Vai trò của Rivaroxaban trong bệnh lý động mạch ngoại biên (PAD). DS. Nguyễn Thị Thơi
244 Chiều ngày 19.12.2021 15:00-15:20 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 3 Studio 3 BC.3.3. Hiệu quả tư vấn cai nghiện thuốc lá qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá 18006606 tại Bệnh viện Bạch Mai ThS.BS. Phạm Thị Lệ Quyên
245 Chiều ngày 19.12.2021 13:30-13:50 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 4 Studio 4 BC.4.1. Khâu thủng ổ loét dạ dày tá tràng có sử dụng dây chằng tròn BS. Nguyễn Chiến Quyết
246 Chiều ngày 19.12.2021 14:00-14:20 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 4 Studio 4 BC.4.2. Đánh giá kết quả phẫu thuật bơm Cement bệnh nhân xẹp đa tầng thân đốt sống ngực - thắt lưng do loãng xương ThS.BS. Lê Đăng Tân
247 Chiều ngày 19.12.2021 15:00-15:20 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 4 Studio 4 BC.4.3. Phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa ở bệnh nhân có thai to BS. Nguyễn Chiến Quyết
248 Chiều ngày 19.12.2021 13:30-13:50 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 5 Studio 5 BC.5.1. Giá trị của điểm dự báo sống sót và điểm tiên lượng tử vong ở các bệnh nhân ARDS nặng khi điều trị bằng kỹ thuật ECMO tĩnh mạch-tĩnh mạch ThS.BS. Phạm Thế Thạch
249 Chiều ngày 19.12.2021 13:50-14:00 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 5 Studio 5 Báo cáo Nhà tài trợ 21  
250 Chiều ngày 19.12.2021 14:00-14:20 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 5 Studio 5 BC.5.2. Đặc điểm lâm sàng, tính nhạy kháng và kết quả điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện do Klebsiella pneumoniae tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai TS.BS. Bùi Thị Hương Giang
251 Chiều ngày 19.12.2021 14:20-14:30 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 5 Studio 5 Báo cáo Nhà tài trợ 29 ( Pfizer ) Sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gram âm đa kháng: Tiếp cận dược lâm sàng. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh
252 Chiều ngày 19.12.2021 15:00-15:20 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 5 Studio 5 BC.5.3. Nghiên cứu áp dụng USCOM trong hướng dẫn bồi phụ thể tích tuần hoàn ở bệnh nhân viêm tụy cấp ThS.BS. Nguyễn Tú Anh
253 Chiều ngày 19.12.2021 15:20-15:40 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 5 Studio 5 BC.5.4. Rối loạn đông máu trong quá trình hỗ trợ oxy qua màng ngoài cơ thể tĩnh mạch-động mạch ở bệnh nhân sốc tim do viêm cơ tim cấp TS.BS. Bùi Văn Cường
254 Chiều ngày 19.12.2021 13:30-13:50 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 6 Studio 6 BC.6.1. Nhận xét tổn thương mô bệnh học của bệnh nhân viêm thận lupus theo ISN/RPS 2003 và mối liên quan với một số yếu tố miễn dịch BS. Trần Thị Mai Hoa
255 Chiều ngày 19.12.2021 14:00-14:20 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 6 Studio 6 BC.6.2.Chiến lược phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư gan nguyên phát tại Việt Nam ThS.BS. Bùi Tiến Dũng
256 Chiều ngày 19.12.2021 15:00-15:20 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 6 Studio 6 BC.6.3. Ứng dụng kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD) điều trị các tổn thương tân tạo tại dạ dày: Đánh giá sau 5 năm thực hiện ThS.BS. Nguyễn Thế Phương
257 Chiều ngày 19.12.2021 15:20-15:40 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 6 Studio 6 BC.6.4. Kết quả ban đầu điều trị bệnh nhân IBD bằng thuốc sinh học tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai ThS.BS. Hoàng Văn Chương
258 Chiều ngày 19.12.2021 13:30-13:50 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 7 Studio 7 BC.7.1. Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm gan vi rút B mạn TS.BS. Nguyễn Văn Dũng
259 Chiều ngày 19.12.2021 14:00-14:20 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 7 Studio 7 BC.7.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân Whitmore tại Bệnh viện Bạch Mai 2012-2019 ThS.BS. Nguyễn Quang Huy
260 Chiều ngày 19.12.2021 15:00-15:20 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 7 Studio 7 BC.7.3. Mối tương quan giữa nồng độ HCV CORE ANTIGEN và HCV-RNA ở bệnh nhân nhiễm HCV tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới-Bệnh viện Bạch Mai TS.BS. Nguyễn Văn Dũng
261 Chiều ngày 19.12.2021 15:20-15:40 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 7 Studio 7 BC.7.4. Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, yếu tố nguy cơ mắc tiêu chảy do Clostridium difficile ở người lớn điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, 2013-2017 ThS.BS. Nguyễn Thị Hương Giang
262 Chiều ngày 19.12.2021 13:30-13:50 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 8 Studio 8 BC.8.1. Kết quả sớm phẫu thuật tái tạo van động mạch chủ hai lá van bằng màng ngoài tim tự thân ThS.BS. Ngô Thành Hưng
263 Chiều ngày 19.12.2021 14:00-14:20 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 8 Studio 8 BC.8.2. Cải tiến nâng cao kiến thức người bệnh và gia đình người bệnh về các vấn đề chăm sóc ThS.BS. Phùng Văn Thắng
264 Chiều ngày 19.12.2021 15:00-15:20 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 8 Studio 8 BC.8.3. Phẫu thuật tim nội soi với công nghệ 3D tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E TS.BS. Nguyễn Công Hựu
265 Chiều ngày 19.12.2021 15:20-15:40 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 8 Studio 8 BC.8.4. Thay đổi điện giải và áp lực thẩm thấu huyết thanh sau phẫu thuật cắt đốt nội soi u phì đại tuyến tiền liệt lành tính BS. Chu Khánh Hòa