ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

12.4. Cơ hội nào cho lấy huyết khối cơ học trực tiếp trong nhồi máu não do tắc động mạch lớn .

PGS.TS. Mai Duy Tôn