ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

BC.6.4. Kết quả ban đầu điều trị bệnh nhân IBD bằng thuốc sinh học tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai

ThS.BS. Hoàng Văn Chương