ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

32.3. Ảnh hưởng của thuốc cefoxitin đến kết quả xét nghiệm định lượng creatinin

ThS.BS. Trần Văn Chức