ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

BC.7.4. Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, yếu tố nguy cơ mắc tiêu chảy do Clostridium difficile ở người lớn điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, 2013-2017

ThS.BS. Nguyễn Thị Hương Giang