ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

Quy định cấp chứng nhận

Quy định cấp chứng nhận

Theo quy định tại thông tư 22/2013/TT – BYT ngày 09/08/2013 và thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 quy định khi đại biểu tham dự chương trình đào tạo/ hội nghị/ hội thảo đáp ứng đủ điều kiện sẽ được cấp chứng nhận tham dự, Hội nghị khoa học lần thứ 31 Bệnh viện Bạch Mai có thông tin như sau:

  • Thời gian : 2 ngày, ngày 18 - 19 tháng 12 năm 2021
  • Chứng nhận tham dự: Tương ứng với 16 tiết đào tạo liên tục.
  • Lệ phí tham dự: Miễn phí.
  • Nội dung chương trình: Xem tại mục Chương trình chi tiết của website.

Ban tổ chức xin hướng dẫn quy định cấp giấy chứng nhận như sau:

- Truy cập Website: https://hoinghikhoahoc.bachmai.edu.vn/

- Đăng ký và đăng nhập bằng email

- Tham dự ít nhất 90% thời lượng từng chuyên đề (tương ứng với 02 tiết đào tạo liên tục). Nếu Đại biểu làm từ 2 CME trở lên ở các chuyên đề diễn ra trong cùng khung thời gian, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 01 CME.

- Làm bài kiểm tra cuối hội nghị chuyên đề đạt yêu cầu chuyên môn (từ 5 điểm trở lên).

- Chuẩn bị sẵn 1 ảnh chứng minh thư (mặt trước) và 1 ảnh bằng tốt nghiệp y khoa trong điện thoại (dùng để đính kèm vào bài kiểm tra)

Sau mỗi hội nghị chuyên đề, BTC sẽ gửi đường link của bài kiểm tra đến quý đại biểu đủ điều kiện để có thể làm sau khi hội nghị kết thúc.

Trân trọng cám ơn!